Werkcongres Súdwest Fryslân ‘Schaarste bestaat niet’: sprekers

In bedrijf
Afbeelding

‘Schaarste bestaat niet!’ dat is het thema van het Werkcongres Súdwest Fryslân.

Keynote sprekers: Jouke van Dijk, Sander Heijne en Arjen Banach

Jouke van Dijk
Jouke van Dijk is hoogleraar Regionale arbeidsmarktanalyse bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Hij studeerde economie in Groningen en is sinds 1981 verbonden aan de RUG. In 1986 promoveerde hij aan de RUG op een proefschrift getiteld Migratie en Arbeidsmarkt. Van Dijk is expert op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken en regionale economie. In zijn onderzoek staan arbeidsmarktvraagstukken als werkloosheid, werkgelegenheid, migratie en arbeidsmarktbeleid centraal.

Sander Heijne
Sander Heijne (1982) is economisch onderzoeksjournalist, programmamaker en historicus. Hij werkte op de economieredactie van de Volkskrant en maakte samen met Jeroen Pauw het programma Scheefgroei voor BNNVARA. In 2020 verscheen zijn bestseller Fantoomgroei, waarin hij onder meer laat zien hoe we een samenleving hebben gecreëerd waarin multinationals snel rijker worden, terwijl werknemers en MKB’ers het nakijken hebben.

Arjen Banach
Arjen Banach is spreker en organisatiefuturoloog. Met zijn lezingen mag hij wekelijks professionals in binnen- en buitenland inspireren en activeren over werken en leidinggeven op afstand, verandering, innovatie, leiderschap en werkgeluk. De wereld verandert razendsnel, organisaties moeten mee. Wat maakt dat organisaties zich nu onderscheiden en succesvol zijn en wat betekent dat voor de toekomst van jouw organisatie?

“Werkgeluk gaat niet over geluk maar over goed werken”
Arjen Banach laat zien dat cultuur in organisaties een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Organisaties met een opvallende, inspirerende cultuur, daar willen professionals graag werken en klanten graag van kopen. Maar hoe kom je daar? Organisaties die opvallen vanwege hun duurzame succes laten steeds weer zien dat een focus op medewerkers loont. Zet niet de klant, maar de medewerker op één. Arjen laat zien hoe je bouwt aan een toekomstgerichte organisatiecultuur waar mensen niet moeten zijn, maar willen zijn.

Datum: 18 Mei 2022

Tijd: 16:30 - 21:45

Locatie: Hotel Van der Valk Sneek

Wil jij weten waarom Schaarste niet bestaat? Meld je dan nu aan via https://werkfestivalsneek.nl/aanmelden/