Uitbreiding woonwijk Ald Rien in Oosthem

In bedrijf
Foto gemeente SWF
Foto gemeente SWF

OOSTHEM-Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 november 2021 besloten om de gemeenteraad om voorbereidingskrediet te vragen voor de realisatie van Ald Rien fase 2. Het krediet wordt gebruikt om de haalbaarheid van de plannen te onderzoeken.

Uitbreiding ‘Ald Rien’

In 2017 werden acht woningen gerealiseerd in de eerste fase van ‘Ald Rien’ in Oosthem. In het beeldkwaliteitsplan werd destijds al benoemd dat er in een tweede fase nog een aantal woningen bij komen. We gaan nu de haalbaarheid hiervan onderzoeken. In de plannen voor de tweede fase gaan we uit van de realisatie van 15 woningen op de aangrenzende agrarische grond ten noorden van de eerste fase. Het aantal nieuw te bouwen woningen is passend voor Oosthem en sluit goed aan op de bestaande wijk.

‘Bouwen naar behoefte’

Wethouder Mark de Man: “We willen in ‘Ald Rien, fase 2’ woningen gaan ontwikkelen die aansluiten op de behoefte van de inwoners van Oosthem. Wij denken daarom vooral aan starterswoningen, levensloopbestendige woningen en innovatieve woon- en bouwconcepten. Gezien de marktomstandigheden is nú het moment om de ontwikkeling op te starten.”

Voorbereidingskosten

Het voorbereiden van een gebiedsontwikkeling brengt kosten met zich mee. Denk hierbij aan begeleiding van het proces (ambtelijke inzet), eventuele onderzoekskosten en participatie- en communicatiekosten.

Behandeling door raadscommissie en gemeenteraad

Op 7 december 2021 buigt de Commissie Doarp, Stêd en Omkriten zich over de kredietaanvraag. In een raadscommissie vertegenwoordigen commissieleden hun fractie bij de behandeling van specifieke onderwerpen. De raadscommissie adviseert de raad over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. In de commissie wordt niet gestemd. Dat gebeurt in de raadsvergadering van 23 december 2021.