Uitgave Werkfestival Súdwest Fryslân

In bedrijf
Afbeelding

Op pagina 13 in het Werkfestival Súdwest Fryslân is ‘SWF in cijfers’ te lezen. Helaas staat hier een fout in namelijk het aantal werkzoekenden met dienstverband en zonder dienstverband in geheel Friesland. Onderstaand de juist cijfers.

Werkzoekenden maart 2021 met dienstverband

Friesland: 14.423 

Súdwest Fryslân: 1.758

Werkzoekenden maart 2021 zonder dienstverband

Friesland: 31.886

Súdwest Fryslân: 3.934