Beroepenavond Súdwest Fryslân

In bedrijf
Afbeelding

Sneek - Voor de tweede keer op rij organiseerde Rotary Sneek woensdag 10 december, samen met de decanen van het voortgezet onderwijs, een beroepenavond voor bovenbouw scholieren Súdwest-Fryslân. Zo’n dikke vijfhonderd leerlingen en ouders maakten deze avond kennis met bijna honderd beroepen die dit jaar plaatsvond in RSG Magister Alvinus in Sneek.

Sneek - Voor de tweede keer op rij organiseerde Rotary Sneek woensdag 10 december, samen met de decanen van het voortgezet onderwijs, een beroepenavond voor bovenbouw scholieren Súdwest-Fryslân. Zo’n dikke vijfhonderd leerlingen en ouders maakten deze avond kennis met bijna honderd beroepen die dit jaar plaatsvond in RSG Magister Alvinus in Sneek.

Met deze beroepenvoorlichtingsavond willen de schooldecanen, samen met Rotary, dat de leerlingen een goed beeld krijgen van wat een beroep inhoudt. De groep ‘voorlichters’ bestond uit leden van Rotary Sneek plus mensen uit hun netwerk. Door uit eigen ervaring vertellen wat hun beroep inhoud en wat het beroep de moeite waard maakt, ontstond veel interactie in de klaslokalen. Op deze manier hopen de organisatoren dat leerlingen beter kunnen inschatten of een beroep bij hen past.

Voorafgaand aan de beroepenvoorlichting werd voorlichting gegeven over het nieuwe leenstelsel. Naast deze twee onderdelen waren ook diverse scholen voor MBO en HBO vertegenwoordigd om hun opleidingsmogelijkheden te promoten. Eén van de doelstellingen van Rotary is; dienstbaar te zijn aan de samenleving. Met  deze avond wil zij daar aan bijdragen.

Afbeelding