Verkeersmaatregel op bedrijventerrein Houkesloot

0

Sneek – Het bestuur van de VOS informeert in een ingezonden brief over de verkeersmaatregel op bedrijventerrein Houkesloot. Het bestuur schrijft het volgende:

“Beste ondernemer,

Graag willen wij als VOS u informeren over de verkeersmaatregel die de Gemeente Súdwest-Fryslân neemt op bedrijventerrein Houkesloot.

De verkeersmaatregel is bedoeld om het verkeer vanaf de A7 uit richting Joure te ontlasten. De korte afrit kan in de spits het verkeer niet verwerken.

De maatregel:
Verkeer komend vanuit het centrum (Oppenhuizerweg) richting Leeuwarden en Industrieterrein Houkesloot, Lorentzstraat moet omrijden via de rotonde richting Van der Valk Hotel. De directe afslag op de rotonde wordt door de gemeente afgeraden (bekijk afbeelding).

In eerste instantie betreft het een tijdelijke maatregel van 28 augustus t/m 11 september. Het is een reëel gevaar dat de tijdelijke maatregel wordt omgezet in afsluiting die mogelijk jaren gaat duren.
Het valt ernstig te betwijfelen of de maatregel effectief is. Immers het verkeer kruist nu niet alleen de afslag vanuit Bolsward / Amsterdam maar ook het verkeer vanaf de A7.

We hebben aangegeven te pleiten voor een proef met flexibele matrix-waarschuwingsborden direct na het aquaduct in combinatie met toevoerdosering op de rotonde en een verlaging van de maximum snelheid op de rotonde. Dit zal de verkeersveiligheid significant kunnen verbeteren en de doorstroming bevorderen, zonder de nadelen van het afsluiten van de rotonde.

Voor een structurele oplossing zal de afrit vanuit richting Joure in ieder geval verlengd moeten worden. Eventueel zou een extra afrit vanaf de A7 ter hoogte van de kruising van de Lorenzstraat met de Edisonstraat een oplossing bieden voor (vracht)verkeer dat Industrieterrein Houkesloot als bestemming heeft of richting Oppenhuizen moet. Hiermee kunnen de beide rotondes waar het nu allemaal om gaat sterk ontlast worden. Het effect zal waarschijnlijk vele malen effectiever zijn dan de nu voorgestelde maatregel.

Als bestuur van de VOS hebben wij de gemeente verzocht ons te informeren over de resultaten van deze test en ons als direct belanghebbende te betrekken bij de te nemen verkeersmaatregelen.

Het staat u als ondernemer uiteraard vrij om op eigen titel bij de gemeente bezwaar te maken tegen de verkeersmaatregel.

Namens bestuur VOS.”

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend