De 3 O’s in Súdwest-Fryslân zetten in op sociaal ondernemerschap

0

Sneek- Hoe kan een bedrijf sociaal ondernemen? Met deze vraag in het achterhoofd waren de leden van het Arbeidsmarktplatform Súdwest-Fryslân op bezoek bij Rentex Floron. De wasserij in Bolsward maakt serieus werk van het sociaal ondernemerschap. Enkele tientallen werknemers bij het Bolswarder familiebedrijf hebben een arbeidsbeperking. Doordat Rentex Floron extra investeert in begeleiding leveren ook deze mensen een goede bijdrage aan het productieproces.

Directeur Titus Mulder van Rentex Floron vertelde dat zijn bedrijf dankzij nieuwe opdrachtgevers op zoek is naar nieuwe werknemers en dat dit opnieuw mogelijkheden biedt voor sociaal ondernemerschap. “Het succes ervan staat of valt met goede communicatie met de mensen die al bij je werken”, hield hij zijn gehoor voor. “Zo moet je goed uitleggen wat je wel en niet van deze categorie werknemers mag verwachten.”

Het Arbeidsmarktplatform is in het leven geroepen om ondernemers, onderwijs en overheid (‘de 3 O’s’) samen te brengen om af te stemmen, kennis te delen en initiatieven te ontplooien. Naast sociaal werkgeverschap kwam tijdens deze bijeenkomst het schuldenconvenant ter sprake. Tal van organisaties, waaronder ook bedrijven en onderwijsinstellingen tekenden dit convenant, om samen een vuist te maken tegen schulden en armoede.

Wethouder Stella van Gent is blij met ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van zorg voor mensen met een arbeidsbeperking. “Wij kunnen als gemeente van alles willen, maar we moeten het met elkaar doen. Zonder de bereidheid van het bedrijfsleven, die voor de banen zorgt, kunnen we niet.”

Bedrijven met meer dan 25 werknemers zijn verplicht om ten minste 5 procent van hun personeelsbestand te betrekken uit de doelgroep ‘mensen met een arbeidsbeperking’. “Niet elke ondernemer is zich hiervan voldoende bewust”, zegt Van Gent. “De gemeente probeert dit in samenwerking met re-integratiebedrijf Pastiel zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen. En, indien nodig, helpen we bedrijven bij het zoeken naar passend personeel.”

Van Gent wees de aanwezigen ook nog even op de ‘Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân’. Bedrijven die bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering, kunnen voor de prijs worden voorgedragen. De inschrijving loopt tot 1 september. Inschrijven kan via een formulier op  www.sudwestfryslan.nl/ondernemersprijs-2019/.

De volgende bijeenkomst van het Arbeidsmarktplatform staat gepland op 27 september, bij transportbedrijf Hoekstra in Sneek.

Foto: Vertegenwoordigers van het onderwijs, de ondernemers en de overheid laten zich bij Rentex Floron in Bolsward voorlichten over de bedrijfsvoering.

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend