Thuis met Patyna

Gezond en fit
Foto Patyna
Foto Patyna

SNEEK- Om ouderen met een verpleeghuisindicatie in staat te stellen langer thuis te blijven wonen, start Patyna met een pilot Volledig Pakket Thuis (VPT). Onder de naam Thuis met Patyna zal in november 2023 gestart worden met een pilot in Sneek. Met Thuis met Patyna ontvangen ouderen met een WLZ-indicatie, die normaal gesproken naar het verpleeghuis verhuizen, het volledige zorgpakket in de vertrouwde omgeving van hun eigen woning.

Persoonsgerichte zorg en werken vanuit het gedachtengoed van Reablement is de basis van de opzet van Thuis met Patyna. Reablement is erop gericht om cliënten te helpen om (weer) zelfstandig, voor hem of haar belangrijke zaken, uit te kunnen voeren. We zetten in op het vergroten van de zelfredzaamheid zodat cliënten daarmee minder afhankelijk zijn van de zorg. Er wordt goed gekeken naar wat de cliënt nodig heeft om prettig en veilig thuis te kunnen wonen. Dat is maatwerk en verschilt per cliënt. Een klein team van medewerkers geeft samen met de cliënt en zijn/haar netwerk invulling aan welzijn, ondersteuning, begeleiding en zorg. Anders dan in de wijkverpleging, is deze begeleiding gericht op langere momenten, waarbij eten en drinken, huishoudelijke hulp, dagbesteding en zorg een onderdeel is.

Thuis met Patyna sluit aan bij visie overheid

Thuis met Patyna is een waardevolle uitbreiding van de huidige dienstverlening en is gericht op het mogelijk maken van langer thuis blijven wonen. Dit wordt ook door de overheid gestimuleerd. Het aantal ouderen neemt de komende jaren enorm toe, terwijl het aantal beroepskrachten afneemt. Daarnaast willen veel ouderen graag in hun eigen omgeving blijven wonen. Als organisatie willen we blijvend inspelen op deze veranderingen en behoeften, daarom hebben we Thuis met Patyna geïntroduceerd.

Succesvolle pilot

Het doel van de pilot is om op kleine schaal te starten met VPT, zodat alle benodigde processen en voorwaarden binnen Patyna kunnen worden ontwikkeld en ingericht. Als de pilot in april 2024 klaar is, wil Patyna VPT, onder de naam Thuis met Patyna, in haar hele werkgebied gaan aanbieden. Vanaf deze week worden er kandidaten geworven voor een nieuw Thuis met Patyna team. Vacatures kun je vinden via de volgende link.