Nieuw Centrum voor Gezondheid in Sneek

Gezond en fit
Foto aangeleverd
Foto aangeleverd

SNEEK- De huisartsenpraktijken van Klatte/Cleveringa en Th. Bakker in Sneek bundelen, samen met apotheek Postma, de krachten voor nieuwbouw. Ze tekenden onlangs een overeenkomst voor de realisatie van een nieuw en innovatief gezondheidscentrum.

\n

Om ook in de toekomst efficiënte en hoogwaardige zorg te blijven leveren is meer ruimte nodig. Ook is meer ruimte nodig voor samenwerking tussen de verschillende disciplines die ook in de eerste lijns zorg actief zijn zoals Apotheek Postma, Fysiotherapie, Diëtetiek, Podotherapie, Thuiszorg en ook met de meer specialistische zorgverleners.

Aan de Oosterom

Het gebouw zal aan de Oosterom worden gerealiseerd. Op dit moment wordt druk getekend en de bouwaanvraag is in voorbereiding.

De start van de nieuwbouw is voorzien in het tweede kwartaal van 2024 en de ingebruikname is een jaar later.

Als centraal thema voor het gebouw en de samenwerking is LICHT gekozen.

Licht komt o.a. terug op het ontwerp van het gebouw, toegankelijk, mooi met licht uit het noorden dat wordt gebruikt om de thema’s welbevinden, prettig (samen)werken en ook preventie kracht bij te zetten.

Voor geïnteresseerde zorgverleners; goed om te weten dat er nog enige ruimte beschikbaar is. Informatie is op te vragen via Email: noorderlicht2025@gmail.com.