Samenwerking Friese gastvrijheidssector

0

Sneek-Ter versterking van de Friese gastvrijheidssector start NHL Stenden Hogeschool met een pilot ‘Toerisme Coöperatie Fryslân’. Op twee locaties – VVV Grou en Rabobank Sneek – zijn mbo & hbo studenten beschikbaar om gastvrijheidsondernemers te ondersteunen bij het oplossen van hun uitdagingen. Het innovatief vermogen van de Friese gastvrijheidsondernemers wordt hiermee vergroot en de wens vervult van het beroepsonderwijs (mbo én hbo) om het leren en studeren onder te brengen in een bredere maatschappelijke context.

De gastvrijheidssector zit in de lift; grote toename van binnenlands en buitenlands toerisme zet overheden en ondernemers aan tot nadenken over de toekomst.

“De behoefte van de gast verandert en wij – ondernemers – moeten mee. Hoe ideaal is het als wij dit samen doen met het onderwijs”, aldus Gerard Kremer, voorzitter Toerisme Alliantie Friesland (TAF) initiatiefnemer tot deze samenwerking.

Erica Schaper, Voorzitter College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool, vult aan: “We zijn dit jaar gestart met Design Based Education, waar onze studenten opgeleid worden tot ondernemende, vindingrijke en wereldwijze professionals. Met het initiatief van de pilot ‘Toerisme Coöperatie Fryslân’ kunnen onze studenten door de intensieve samenwerking met het mbo en bedrijfsleven uitgroeien tot professionals”.

De ‘Gebiedscoöperatie Westerkwartier’, welke begin 2019 de Langmanprijs heeft gewonnen is het voorbeeld voor deze pilot. Samenwerking tussen de vier O’s – ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek – is nodig gezien het razende tempo waarin trends & ontwikkelingen elkaar opvolgen. “Willen we in Friesland een sterke en kwalitatieve gastvrijheidssector hebben en behouden dan is een goed houdbaar systeem waarin de vier O’s samenwerken heel belangrijk. Vandaar dat de provincie dit initiatief ook ondersteunt”, aldus Klaas Kielstra, Gedeputeerde Provincie Fryslân.

Deze pilot heeft uiteindelijk als doel de creatie van de ‘Toerisme Coöperatie Fryslân’, waarbij – net als bij het Westerkwartier – vele ondernemers, onderwijs en overheid zijn aangesloten. “Waar onze studenten zien en ervaren dat het werken in en aan deze sector niet alleen bijdraagt aan een groei in economische zin, maar juist ook in maatschappelijke en sociale zin doordat een sterke gastvrijheidssector ook garant staat voor een goede leefbaarheid en omgeving”, voegt Frank van Hout, College van Bestuur ROC Friesland College, toe.

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend