Ontwerp bestemmingsplan Albert Heijn ter inzage

0

Sneek – Het ontwerp bestemmingsplan voor de uitbreiding van Albert Heijn aan de Middelzeelaan in Sneek ligt ter inzage bij de gemeente. Het plan staat ook op de website van Wijkvereniging Stadsfenne. Tot 14 april kan iedereen zijn of haar zienswijze over het plan aan de gemeente kenbaar maken.

Een wijziging van het bestemmingsplan bleek noodzakelijk omdat er op een deel van het terrein een woonbestemming ligt (vier woningen aan de Zijlroede moeten plaats maken voor de uitbreiding) en voor een ander deel een groenbestemming (het plantsoen achter de huidige winkel).

Het Wijkplatform heeft geen principiële hebben tegen uitbreiding van grootgrutter, mits er passende afspraken worden gemaakt met de bewoners, die moeten wijken voor de uitbreiding van de winkel en dat de verkeers- en parkeer-situatie supermarkt naar tevredenheid wordt geregeld.

Op maandagavond 4 april van 19 tot 20.30 uur zijn bestuursleden van het Wijkplatform aanwezig in het restaurant van de Parkflat. U kunt daar het ontwerp bestemmingsplan inzien en desgewenst met het bestuur bespreken.

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend