Boek over Doopsgezinde Kerk Sneek: Jouw naam, een verhaal

Door: Henk van der Veer Cultuur en uitgaan
Boek over Doopsgezinde Kerk Sneek: Jouw naam, een verhaal
Boek over Doopsgezinde Kerk Sneek: Jouw naam, een verhaal Aangeleverd

SNEEK- Op zondagmiddag 3 maart a.s. zal in de Doopsgezinde kerk van Sneek een bijzonder boek worden gepresenteerd: ‘Jouw naam, een verhaal – Doopsgezinde Kerk Sneek’. Het boek is geschreven door Joute de Graaf. De titel is eigenlijk symbolisch. Er ontstond een verhaal aan de Singel. Dit boek is een herinnering en ode aan het verhaal van de Doopsgezinden op die plek. Dingen hebben een begin en een einde. Maar dit verhaal mag niet verloren gaan. Dat is de meerwaarde van deze publicatie.

Wie dit boek leest krijgt boeiende informatie over de Doopsgezinden in Sneek. Over hun geschiedenis en betekenis in Sneek en daarbuiten in wat hun geloofs- en levensopvattingen waren/zijn. Over hun economisch-cultureel-maatschappelijke betekenis!

In het brede perspectief van de algemene Nederlandse geschiedenis ingebed lees je wat karakteristiek is voor de Doopsgezinden sinds de 16e eeuw en daarna.

Het boek is om meerdere redenen uniek omdat het niet simpel een kroniekboek is, maar de feiten krijgen een ‘ziel’ mee in de thema’s die aan de orde komen in de 310 bladzijden tekst met illustraties. De auteur snijdt veel onderwerpen aan en komt met persoonlijke opvattingen in de verhalen.

Beginnend in de roerige 16e eeuw trekt de doperse beweging ook haar sporen in Nederland. Tot , via Menno Simonsz. e.a., in Sneek toe.         

 Dit alles valt in deel 1 te lezen. Het Doopsgezinde geschiedenisverhaal wordt nog eens compact, en goed gedocumenteerd, over het voetlicht gebracht in het 1e deel. Dit deel is goud voor de lezers die historie en kerkgeschiedenis omarmen. Maar dat verhaal doorgloeit ook de andere 2 delen.

Dáárin ligt de wijdere betekenis van het verhaal in dit boek en het overstijgt het de regionale en plaatselijke betekenis voor Sneek. Deel 1 kent 2 sfeerverhalen.

Je wordt in deel 2 meegenomen naar Sneek met zijn kerkgebouwen aan de Singel, sinds de 1e schuurkerk uit plm. 1550. In dit deel komen de liefhebbers van architectuur en bouwwijzen aan hun trekken. Alles mooi geïllustreerd.

In deel 3 lees je over de plannen van transformatie van de kerk tot appartementencomplex. Hoe het proces van overleg met overheden en de koper van het kerkgebouw uitmondt op een plan wat nu wordt uitgewerkt om in 2025 gerealiseerd te worden. 

Dat gelopen pad kan best een format worden voor andere kerkbesturen hoe je zo’n moeilijke opgave respectvol kunt aanpakken. 

Er werd 2 jaar aan dit boek gewerkt en wordt 3 maart gepresenteerd. De presentatie van het boek is vrij toegankelijk.