Koninklijke erepenning uitgereikt aan 125-jarige Vereniging voor Volksvermaken in Ysbrechtum

Cultuur en uitgaan
Foto: Ynte Dragt
Foto: Ynte Dragt

YSBRECHTUM - Vereniging voor Volksvermaken (VVV) te Ysbrechtum heeft zaterdag uit handen van burgemeester Jannewietske de Vries een Koninklijke erepenning uitgereikt gekregen. De vereniging viert dit jaar namelijk het 125-jarig bestaan. 

De VVV is opgericht op 7 juli 1898 met als doel om toneelavonden en zomerfeesten te organiseren. De activiteiten werden in de beginjaren gehouden rondom het Finneveld, maar tegenwoordig worden deze georganiseerd in en rondom het Dorpshuis It Nije Formidden. Nog steeds is de vereniging erg actief in het dorp door vele activiteiten voor en door de Ysbrechtumers te organiseren, waaronder het dorpsfeest, kerstbingo, paaseieren zoeken voor de jeugd, bloemetjesmarkt, vuurwerk op oudejaarsdag en fiets- en wandeltochten.

De VVV vervult daarmee een belangrijke maatschappelijk functie voor de gemeenschap van Ysbrechtum. De activiteiten die de Vereniging voor Volksvermaken organiseert zorgt al jaren voor verbinding tussen jong en oud voor zowel haar inwoners alsook oud-bewoners van het dorp. 

Burgemeester Jannewietske de Vries deed bij haar toespraak een duik in het verleden. Het oprichtingsjaar 1898 is het jaar dat een jonge Wilhelmina gekroond werd tot koningin en ter gelegenheid daarvan werd in het hele land feest gevierd. Daaruit is ook de Ysbrechtumer VVV ontstaan. Een jaar waarin een Leeuwarder Courant 6 cent kostte, de schoolmeester een salaris had van 550 gulden en er nog geen auto’s reden, aldus de burgemeester. Er is in 125 jaar tijd veel veranderd. 

Gelijktijdig met het 125-jarig bestaan van de VVV wordt in Ysbrechtum ook gevierd dat Dorpshuis It Nije Formidden en Kaatsvereniging Yn ‘e Flecht in Ysbrechtum 50 jaar bestaan. In het dorpshuis is een uitstalling te zien met filmmateriaal waarin terug geblikt wordt naar het verleden.

De Koninklijke erepenning wordt verleend aan (sport)verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Foto: Ynte Dragt
Foto: Ynte Dragt
Foto: Ynte Dragt