Opening Zuricher Oord Polder en Menno tentoonstelling Witmarsum

Cultuur en uitgaan
Foto: https://kerken.frl/kerken/koepelkerk/
Foto: https://kerken.frl/kerken/koepelkerk/

WITMARSUM- In een vergeten hoekje van Friesland, net onder de Afsluitdijk, werken de Dorpsbelangen en de inwoners van vijf dorpen vanuit de Stichting Gouden Land samen aan een duurzame toekomst. Hierbij denken niet alleen de inwoners van de dorpen mee over het zichtbaar maken van de rijke cultuurhistorie en de ontwikkeling van een duurzaam landschap. Ook de agrariërs zetten zich in om historisch belangrijke landschapselementen en de biodiversiteit voor toekomstige generaties te bewaren.

Na de opening van de Gouden Land Experience in 2022 in Pingjum worden op 16 juni 2023 twee nieuwe deelprojecten van Gouden Land op weg naar de toekomst geopend. Vanaf 16 juni kunnen belangstellenden in de Zuricher Oord Polder een prachtig landschapskunstwerk Leesbaar landschap bewonderen met oude en nieuwe cultuur- en nijverheidsgewassen. Dit kunstwerk is bedacht en aangelegd door Laboratorium voor Microklimaten. De prachtige lichtval in de polder, de bijzondere dijkstructuren, de herstelde Dobbe en allerlei vogels die graag gebruik maken van dit beschermde gebied zijn een bezoek aan de polder zeker waard! Om iedereen een rustpunt te bieden is de oude veldschuur hersteld.

Na een bezoek aan Zurich is een bezoek aan de Koepelkerk in Witmarsum en de Victoriuskerk in Pingjum een aanrader. In de Koepelkerk word je uitgenodigd om te reflecteren op de toekomst met als leidraad het gedachtengoed van Menno Simons. In de Menno tentoonstelling van LokaalWerk worden de basiswaarden van deze moedige voorganger uitgediept: geweldloosheid, eigen verantwoordelijkheid, respect voor elkaar en zorg voor de aarde. Vanuit deze basiswaarden inspireert de tentoonstelling je na te denken over en in te voelen, hoe jij je tot de ander en je omgeving verhoudt.