Laatste eredienst in de Oosterkerk van Sneek

Cultuur en uitgaan
Foto Henk van der Veer
Foto Henk van der Veer

SNEEK- ‘Amen’, precies om 11.17 uur klonk vanmorgen in de Oosterkerk uit de mond van dominee Marije Mazereeuw het woord dat in de Christelijke eredienst als instemming met wat gebeden en beleden wordt. Het was voor de laatste keer, onherroepelijk. De kerk, die op 12 mei 1956 aan de Jachthavenstraat in Sneek geopend werd, sluit definitief de deuren.

Nog eenmaal luidde de kerkklok, onder miezerige weersomstandigheden Protestants Sneek welkom. Nadat vorige week de Zuiderkerk haar deuren sloot en eerder de Noorderkerk aan het Bolwerk al, is er geen Gereformeerd Godsgebouw meer over. De Noorder doet dienst als Noorderkerktheater, de ‘Zuider’ en de ‘Ooster’ zijn verkocht om omgebouwd te worden tot appartementen.

Op 10 april 2023, Tweede Paasdag, zal de gerenoveerde Martinikerk in het hart van de stad (her) geopend worden als ‘brûsplak’ van Protestants Sneek.

Traantje wegpinken

Uiteraard mocht er vanmorgen een traan worden weggepinkt in een bomvolle Oosterkerk. Afscheid nemen is een beetje sterven. Er werd omgekeken na wat voorbij is, maar er was ook een blik op de toekomst. Dat werd het duidelijkst vertolkt door de heer Veenstra, die samen met zijn vrouw woorden van hoop uitsprak. Het bejaarde echtpaar werd naar voren geroepen om kort terug te blikken. Het huwelijk van dit echtpaar werd ooit in 1956 als eerste in de Oosterkerk ingezegend. “Ik hoop dat jullie straks ook met ons naar de Martinikerk komen”, vroeg Veenstra aan de ruim 500 aanwezigen. Zijn woorden werden met instemmend applaus begroet.

Dominee Mazereeuw sprak later over ‘de levende stenen van de kerk’, de mensen die het belangrijkst zijn. Ondertussen besloegen de ramen in de kerk. Eerder werden de tien prachtige gebrandschilderde glaspanelen in de ramen van de Oosterkerk al verwijderd. De panelen worden herplaatst in de Martinikerk.

Projectkoor Ocke

Projectkoor ‘Ocke’, dat in de (her-) openingsweek van de Martinikerk, van 10 tot 15 april, een bijzondere muziektheaterproductie gedurende 3 avonden zal verzorgen, zong vanmorgen al twee fraaie liederen onder leiding van Anne Oosterhaven en Clara Rullmann.

In de papieren GrootSneek, verschijnt op 31 maart, volop aandacht voor ‘Ocke’ en de gerenoveerde Martinikerk.

Foto Henk van der Veer
Foto Henk van der Veer
Foto Henk van der Veer
Foto Henk van der Veer
Foto Henk van der Veer
Foto Henk van der Veer