Sneekweek van groot economisch belang

Cultuur en uitgaan
Foto Jan Douwe Gorter
Foto Jan Douwe Gorter

SNEEK- Bezoekers van de Sneekweek geven maar liefst 19,7 miljoen euro uit. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat de stichting Sneekweek heeft laten verrichten. Opvallend daarbij is dat de meeste bezoekers van het evenement uit de gemeente Súdwest-Fryslân komen. Bezoekers van buiten de gemeente geven ruim 7 miljoen euro uit.

Daarnaast blijkt dat 90% van alle bezoekers (zeer) tevreden is over het evenement. Wel zijn er suggesties voor de toekomst zoals lagere prijzen voor de consumpties, betere toiletvoorzieningen en de terugkeer van het dancefestival. Een kwart van de bezoekers van buiten Súdwest-Fryslân heeft door de Sneekweek een positiever beeld van Sneek en 90% overweegt serieus Sneek opnieuw te bezoeken.

Vereniging Ondernemend Sneek reageert enthousiast op de uitkomsten van het onderzoek. “Het is prachtig dat dit onderzoek bevestigt wat we eigenlijk al dachten. Het onderzoek doet recht aan het effect van de Sneekweek op de bedrijvigheid maar geeft ook inzicht in de beleving van de bezoeker aan het evenement de Sneekweek. Door de uitkomsten van dit onderzoek kan de nieuwe stichting Sneekweek samen met stakeholders bouwen aan succes met als leidraad het ‘Ambitiedocument Toekomstbestendige Sneekweek’ waar we met elkaar aan hebben gewerkt”, aldus Sibold Jellema van Vereniging Ondernemend Sneek.

Respons Evenementen, Toerisme en Citymarketing deed dit jaar in opdracht van de stichting Sneekweek onderzoek (een nulmeting) naar de economische impact van de Sneekweek. Daartoe zijn honderden mensen op straat geïnterviewd en hebben ook nog eens honderden mensen de enquête online ingevuld.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de grootste bezoekersgroep van de Sneekweek tussen de 18 en 35 jaar oud is. De bestedingen bedragen gemiddeld per persoon per dag ruim 85 euro waarvan ruim 55 euro aan eten & drinken. Overnachters spenderen daarboven op gemiddeld nog eens bijna 50 euro per persoon per nacht. Bezoekers hebben de meeste interesse voor de activiteiten in de binnenstad. Een kleiner deel voor het zeilen of een combinatie van zeilen en activiteiten in de binnenstad.