Koninklijke Onderscheidingen in Súdwest-Fryslân

Cultuur en uitgaan
Afbeelding

SNEEK- In de gemeente Súdwest-Fryslân heeft burgemeester Jannewietske de Vries een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan 16 inwoners, waaronder één echtpaar. Dezelfde dag wordt door commissaris van de Koning de heer Arno Brok een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan een inwoner uit Wommels.

Burgemeester Jannewietske de Vries ging samen met troubadour Bruno Rummler verschillende locaties langs om de gedecoreerden toe te zingen en hen ervan op de hoogte te brengen dat “het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde”.

In het verspreidingsgebied van GrootSneek waren dat de volgende personen:

De heer Jan Adema, 81 jaar uit Sneek
De heer Adema is benoemd bij Koninklijk besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie:

 • Was van 1975-2010 algemeen vrijwilliger bij Wijkvereniging De Noorderhoek
 • Is van 2008 tot heden algemeen vrijwilliger bij Tennis Vereniging Nomi
 • Was van 2010-2015 voorzitter van Wijkvereniging de Noorderhoek
 • Was van 2010-2016 bestuurslid en penningmeester bij Huurdersvereniging Houkewier (woningstichting de Wieren)
 • Is van 2012 tot heden algemeen vrijwilliger bij Stichting Wijkplatform Noorderhoek

De heer Jacob Akkerman, 71 jaar uit Sneek
De heer Akkerman is benoemd bij Koninklijk besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Algemene informatie:

 • Was lid van de Jeugdcommissie bij Tennisvereniging Nomi
 • Was organisator van Hardloopwedstrijd Sneek-Bolsward-Sneek
 • Was rond 1994 voorzitter van Zwemvereniging Neptunia
 • Was van 1963-1982 jeugdleider/jeugdtrainer bij VV ONS Sneek
 • Was van 1976-1981 algemeen vrijwilliger onderhoud tuin/klussen bij Tuinvereniging Nut en Genoegen
 • Was van 1978-1981 secretaris van Tuinvereniging Nut en Genoegen
 • Was van 1982-1986 verzorger jeugd en trainer bij VV ONS Sneek
 • Was van 1982-1991 sportmasseur bij VV Woudsend
 • Was van 1986-1987 verzorger ONS bij VV ONS Sneek
 • Was van 1995-2001 algemeen bestuurslid en vrijwilliger onderhoud bij IJsklub Sneek 1871
 • Was van 1996-2000 bestuurslid van de AV van Belastingdeurwaarders
 • Was van 2000-2016 penningmeester van de AV van Belastingdeurwaarders
 • Is van 2001-heden voorzitter en vrijwilliger onderhoud bij IJsklub Sneek 1871

Mevrouw Wubbina Jentina Geest-Kroezen, 61 jaar uit Sneek

Mevrouw Geest-Kroezen is benoemd bij Koninklijk besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Algemene informatie:

 • Tussen 1985 – 1991 mantelzorg partner
 • Was van 1989 - 1995 bestuurslid van Stichting MFC De Wjukken in Mantgum
 • Was van 1990 - 2015 bloeddonor en plasmaferese voor Sanquin bloedbank
 • Was van 1991 – 2006 organisator/coördinator en collectant voor Collecte Prinses Beatrixfonds te Mantgum
 • Was van 2011 - 2015 secretaris (notulist) bestuur en lid werkgroep Steun bij Rouw Humanitas Zuidwest-Friesland
 • Is van 2012 tot heden secretaris/initiator van Zonnebloem Jongerenwerkgroep Friesland
 • Was van 2006 - 2014 secretaris van VvE Kroonenburgh (woningen)
 • Is van 2015 tot heden ondersteunend penningmeester van VvE Kroonenburgh (woningen)
 • Is van 2020 tot heden secretaris van VvE Kroonenburgh (woningen)
 • Is van 2006 tot heden secretaris/notulist van VvE Kroonenburgh Park (garages)
 • Was van 2017 – 2018 voorzitter/penningmeester van VvE Kroonenburgh Park (garages)

Mevrouw Fenna de Haan-Stegenga, 71 jaar uit Oudega
Mevrouw De Haan-Stegenga is benoemd bij Koninklijk besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Algemene informatie:

 • Was van 2002 – 2011 diaken en vrijwilliger bij Protestantse Kerk Oudega e.o.
 • Was van 2003 – 2020 mantelzorger voor kleinzoon
 • Was van 2006 - 2017 penningmeester van Toanielskip Sin en Wille
 • Was lid Redactie van dorpskrant Nijsljochter Oudega
 • Was mede-organisator van dorpsfeest buurtvereniging Oudega
 • Was vrijwilliger voor een breiclub voor het Goede Doel
 • Is van 2010 tot heden secretaris van Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel
 • Is van 2010 tot heden vrijwilliger van Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel
 • Is van 2012 tot heden vrijwilliger wandeltocht van Joo Wandeltocht
 • Is van 2014 tot heden beheerder volkstuin van It Brune Beantje

Echtpaar de heer Yme Jansen, 71 jaar en mevrouw Jantje Richtje Jansen-Kuipers, 65 jaar uit Gaastmeer
De heer Jansen en mevrouw Jansen-Kuipers zijn benoemd bij Koninklijke besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie de heer Jansen:

 • Is van 1980 tot heden algemeen vrijwilliger bij Protestantse Gemeente Gaastmeer
 • Was van 1990 - 1998 diaken van de Protestantse Gemeente Gaastmeer
 • Was van 1996 - 2021 vrijwilliger bij Beheervereniging It Piel
 • Was van 2006 - 2014 kerkrentmeester in de Protestantse Gemeente Gaastmeer
 • Was van 2017 - 2018 vrijwilliger Renovatie Pondok bij Protestantse Gemeente Gaastmeer
 • Was in 2020 vrijwilliger renovatie uitbouw en verbouwing schuren bij Protestantste Gemeente Gaastmeer
 • Was van 2020 – 2021 vrijwilliger verbouwing lokaal bij Protestantse Gemeente Gaastmeer

Algemene informatie mevrouw Jansen-Kuipers:

 • Is van 1980 tot heden algemeen vrijwilliger bij PKN gemeente Gaastmeer
 • Is van 1980 tot heden algemeen vrijwilligster bij Beheervereniging It Piel
 • Was van 1991 - 2016 breister Werkgroep Sinmiclaus Roemenië
 • Is van 2001 tot heden schoonmaakster bij Doarpsbelangen De Gaastmeer
 • Is van 2010 tot heden koster bij Protestantse Gemeente Gaastmeer
 • Was van 2017 - 2018 vrijwilliger renovatie Pondok bij Protestantse Gemeente Gaastmeer
 • Was in 2020 vrijwilliger Renovatie uitbouw en verbouwing schuren bij Protestantse Gemeente Gaastmeer
 • Was van 2020 – 2021 vrijwilliger verbouwing lokaal van Protestantse Gemeente Gaastmeer

De heer Bertus Johannes de Jong, 71 jaar uit Woudsend

De heer De Jong is benoemd bij Koninklijke besluit tot Ridder in de Orde van de Oranje Nassau

Algemene informatie:

 • Voormalig directeur/Eigenaar (NVT) van Timmerfabriek L de Jong & Zn BV (50 jaar)
 • Was van 1975 - 1980 lid Bescherming Bevolking
 • Was van 1980 - 1982 bestuurslid van Tennisvereniging Balk
 • Was van 1981 - 2000 vrijwilliger bij de brandweer
 • Was van 1983 – 1985 lid van bouwcommissie Tennisvereniging Gaasterland Balk
 • Was van 1984 - 1987 lid van medezeggenschapraad Bonifatiusschool Woudsend
 • Was van 1985 - 1995 lid/nazorg bij de Vogelwacht
 • Was van 1988 - 1991 lid schoolbestuur van Bonifatiusschool Woudsend
 • Was van 1989 - 1990 vrijwillig ambulancechauffeur
 • Was van 1992 - 1999 voorzitter van bestuur Bonifatiusschool
 • Was van 1992 - 2010 vrijwilliger EHBO
 • Was van 2001 - 2016 lid liturgische commissie gezinsvieringen RK Kerk
 • Was van 2002 - 2003 bestuurslid van Volleybalvereniging Wisky
 • Was van 2002 - 2006 coach van Dames 2 Volleybalvereniging Wisky
 • Gaf van 2003 - 2004 les bij Tennisvereniging Woudsend
 • Was van 2003 - 2007 voorzitter van Koor om’e Nocht
 • Was van 2004 - 2005 voorzitter van Volleybalvereniging Wisky
 • Was van 2005 - 2018 bestuurslid en vicevoorzitter van Dorpsbelang Woudsend
 • Was van 2006 - 2017 lector bij de RK Kerk
 • Was van 2009 - 2014 bestuurslid van MFC Woudsend
 • Was van 2010 - 2011 bouwcoördinator bij MFC Woudsend
 • Is van 2014 - heden vrijwilliger en klusjesman bij Timmerfabriek de Jong Woudsend
 • Is van 2016 - heden bestuurslid van Raad van Kerken Woudsend

Mevrouw Brenda Sterk-Blokker, 55 jaar, uit Sneek

Mevrouw Sterk-Blokker is benoemd bij Koninklijk besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Algemene informatie:

 • Was van 1986-1987 secretaresse/rechterhand van de voorzitter bij STOP stichting ter ondersteuning poliobestrijding
 • Was van 2005 – 2006 algemeen vrijwilliger bij Thuiszorg SWF
 • Was van 2005 – 2015 overblijfmoeder en organiseerde activiteiten bij Basisschool Johannes Postschool Sneek
 • Is van 2005 tot heden initiatiefnemer bij de buurt Stortemelk
 • Is van 2006 tot heden vrijwilliger bij De Zonnebloem afdeling Sneek
 • Is van 2008 tot heden secretaresse bij De Zonnebloem afdeling Sneek
 • Was in de jaren 2010 algemeen vrijwilliger bij korfbalclub Sneek
 • Was van 2011 – 2018 algemeen vrijwilliger bij Scholengemeenschap Bogerman
 • Was van 2015 – 2016 algemeen vrijwilliger bij Team Friesland Roparun kankerbestrijding
 • Was van 2017 – 2018 secretaresse/coördinator bij At the Watergate
 • Is van 2017 – heden algemeen vrijwilliger bij Cultuur kwartier Sneek
 • Is van 2017 – heden secretaresse stedelijk muziekkorps Sneek/Jeugdafdeling On the Move
 • Is van 2020 - heden secretaresse Stichting SudWest12/samenloop van Hoop

De heer David Keath Tearney, 73 jaar uit Sneek

De heer Tearney is benoemd bij Koninklijk besluit tot Ridder in de Orde van de Oranje Nassau

Algemene informatie:

 • Was van 1978 - 1980 vrijwilliger bij de Marathon van Sneek (namens AV Horror)
 • Was van 1980 – 1982 rechterhand organisator Lub Wiarda voor Olympische dag voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Was van 1980 - 1990 vrijwilliger bij AV Horror Atletiekvereniging
 • Is van 1980 - heden oprichter en voorzitter van Stichting Music Inn Sneek
 • Was in 1988 vrijwilliger bij de Highland Games in Sneek
 • Was van 1988 - 2000 organisator bij de Vrachtwagentocht
 • Was in 1990 organisator bij de uitwisseling naar Engeland voor mensen met een verstandelijke beperking namens DVO Cronenburgh
 • Was van 1990 - 2002 organisator van het Wippodium
 • Is van 1993 tot heden voorzitter en oprichter van Muziek Festival Friesland
 • Was van 1994 – 2012 artistiek leider bij Folkkoor Rolling Home Sneek
 • Was van 2008 – 2015 bestuurslid bij Sloepvaren met Zorg
 • Was van 2011 – 2016 muzikaal leider bij Folkkoor The Fair Maidens
 • Is van 2012 tot heden lid van Adviesraad Toegankelijkheid SWF
 • Was van 2014 – 2015 vrijwilliger Sneek 70 jaar vrij
 • Is van 2014 tot heden lid van WMO adviesraad en voorzitter van de werkgroep mensen met een beperking
 • Is van 2014 tot heden oprichter en leider van muziektheatershow The War Show
 • Is van 2020 tot heden VN-ambassadeur voor mensen met een beperking voor Coalitie voor inclusie

Mevrouw Tjitske Wind, 61 jaar, uit Sneek
Mevrouw Wind is benoemd bij Koninklijk besluit tot Ridder in de Orde van OranjeNassau

Algemene informatie:

 • Is van 1992 tot heden aanwijzer verenigingsscheidsrechters bij Animo/VC Sneek
 • Is van 2000 tot heden wedstrijdleider in de Sneker Sporthal bij VC Sneek
 • Is van 2000 tot heden regionaal scheidsrechter bij VC Sneek
 • Was van 2003 - 2016 contactpersoon bij regiowerkgroep arbitrage tussen verenigingen en Nevobo
 • Is van 2013 tot heden vrijwillig chauffeur bij het rijden van ouderen naar kerkdiensten, Protestantse Gemeente Sneek
 • Was van 2014 - 2017 nationaal scheidsrechter, VC Sneek
 • Was van 2015 – 2019 ouderling van Protestantse Gemeente Sneek
 • Was van 2016 – 2020 beheer materialencommissie, VC Sneek
 • Is van 2016 tot heden het wedstrijdsecretariaat , VC Sneek
 • Is van 2016 tot heden teller bij Dames 1, VC Sneek
 • Is van 2016 tot heden EHBO vrijwilliger bij Protestante Gemeente Sneek
 • Is van 2016 tot heden gastvrouw NOJK (Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen), VC Sneek
 • Is van 2018 tot heden verenigingsexpert (opleiden nieuwe scheidsrechters) voor Nevobo

De heer Jan Kersbergen, 78 jaar uit Wommels
De heer Kersbergen is benoemd bij Koninklijk besluit tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Algemene informatie:

 • Was Lid en President bij de Lions Leeuwarden
 • Was van 1985 - 2004 penningmeester van Hein Buisman Stichting
 • Was van 1990 - 1996 penningmeester van de Fryske Akademy
 • Was van 1993 - 2014 penningmeester van Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumentaasjesintrum (FLMD)
 • Was van 1994 - 2001 bestuurslid van Berie foar it Frysk
 • Is van 1994 tot heden voorzitter van Frysk Akademy Fûns
 • Was van 1996 - 2006 penningmeester van Fûns Universitêre Festiging Fryslân (FUFF) (thans Stichting Kenniscampus Leeuwarden)
 • Was van 1996 - 2009 penningmeester van Tryater
 • Was van 1996 - 2009 penningmeester van Natuurmuseum Fryslân
 • Was van 1996 - 2009 penningmeester van Stichting Arghis (Stichting Argeologysk-Histoaryske Rûnte Littenseradiel)
 • Is van 1997 tot heden voorzitter van Van Welderen Rengers Fonds
 • Was 2004 – 2016 secretaris van Kostberij
 • Is van 2004 tot heden voorzitter van Hein Buisman Stichting
 • Is van 2005 tot heden voorzitter van Stichting Alde Fryske Tsjerken
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding