Opening MFC It Joo in Oudega SWF groots gevierd

Cultuur en uitgaan
Foto: Monique Rijpstra.
Foto: Monique Rijpstra.

OUDEGA- Opnieuw was het feest in Oudega SWF. Stond het dorp afgelopen weekend nog in het teken van de indrukwekkende Aldegeaster Skilderijen, dit weekend werd het compleet gerenoveerde MFC It Joo geopend. Zoals ze dit in Oudega gewoon zijn werd de heropening groots gevierd met het gehele dorp.

Aan de renovatie van MFC It Joo is dan ook jarenlang gewerkt. Met name het financieel rond krijgen van de ambitieuze wensenlijst en dito begroting van meer dan 1 miljoen euro was geen sinecure en heeft meerdere bestuurders van MFC It Joo veel energie gekost, zo gaf voorzitter Siebe Walinga vrijdag aan in zijn speech. Nadat eerst de gebruikers van It Joo waren gevraagd naar hun wensen tekende architectenbureau Wijbenga uit Sneek een eerste opzet. Bureau Linthorst zorgde voor de calculatie en daarna kon de commissie fondswerving aan de slag. Ondermeer door flinke toezeggingen van de gemeente en het Iepen Mienskip Funs maar zeker ook door belangrijke bijdragen van bedrijven en overige sponsoren kon uiteindelijk de verbouw starten.

Inzet vrijwilligers

Walinga prees de inzet van de vele vrijwilligers in Oudega, jong en oud hielp mee. Tijdens de coronacrisis, die het dorpshuis voor de reguliere verenigingsactiviteiten gesloten hield, zorgden alle gezamenlijke inspanningen voor het dorpshuis toch voor binding en ontmoeting. In totaal zijn zo’n 7500 vrijwilligersuren geteld, dat betekent dat iedere bewoner van de drie dorpen Oudega-Idzega-Sandfirden, welke gebruik maken van It Joo, gemiddeld 10 uren aan de verbouw heeft gespendeerd, van bouwcommissie, fondswervingscommissie, slopers, schilders, tuiniers tot de openingscommissie. Een bijzondere prestatie waar ze in Oudega maar wat trots op kunnen zijn.

Wethouder Bauke Dam feliciteerde de Oudegaasters tijdens zijn speech afgelopen vrijdag met hun nieuwe dorpshuis, met recht een van de mooiste uit de vele dorpshuizen die de gemeente Sudwest-Fryslan kent. De inrichtingscommissie heeft een grote rol gehad in de bijzonder sfeervolle inrichting, waarbij ook veel meubilair is hergebruikt en veel herkenbare lokale beelden en foto’s zijn gebruikt. Een warm en modern geheel.

“It Joo fan us allegearre|”  is de slogan die de helaas te jong overleden oud-voorzitster Tjitske Martens introduceerde en dat was ook in de openingshandeling terug te zien. Waar vaak een wethouder of voorzitter de openingshandeling verricht was deze eer in Oudega voor alle gebruikers van It Joo. De 21 Oudegaaster verenigingen die gebruik maken van It Joo, van volleybalclub VLO, tafeltennisvereniging O.D.I, voetbalclub vv Oudega tot Recreatiestichting, Begrafenisvereniging en Biljartverenigingen, iedere club leverde een vrijwilliger die samen het nieuwe, door Akkelien Reitsma ontworpen, logo onthulde. De Oudegaaster fanfare Eendracht Maakt Macht kon uiteraard niet ontbreken en zorgde voor de muzikale omlijsting.

Wapen

Vervolgens werd aan de muur van het nieuwe Joo het wapen onthuld dat in samenwerking met de kinderen van Klaver Fjouwer is gemaakt. Ruurd de Groot en Harry de Vries zorgden als vertegenwoordigers van alle vrijwilligers voor de onthulling. Daarna werd nog een mooie film vertoond rondom de opening welke via deze link te bekijken is  https://bit.ly/iepening-Joo  en werden rondleidingen verzorgd. Uiteraard was het nieuwe terras en de kantine de plek om nog even na te praten. 

Op volle toeren

Gisteren was het dorpshuis It Joo opnieuw open voor het hele dorp. Met optredens van Gerrit Poortinga, de Swalkers en DJ Fuke, diverse activiteiten van de Jooproppers, een cocktailbar voor de jeugd en een film voor de allerjongsten was het opnieuw feest in Oudega. Beheerder Johan Altena sprak in de openingsfilm de wens uit dat niet alleen de Oudegaasters maar ook de bezoekers zich vooral thuis zouden voelen in het nieuwe Joo. Aan zijn gastvrijheid en de bijzonder sfeervolle inrichting zal het niet liggen. MFC It Joo wordt zo ongetwijfeld ook de komende jaren weer een plek waar weer vele activiteiten zullen worden georganiseerd en het aangenaam vertoeven is.

Vrijwilligers Ruurd Abma en Harry de Vries onthullen het door leerlingen van Klaver Fjouwer gemaskte wapen van Oudega als tableau aan de gevel van het vernieuwde Joo

Foto: Monique Rijpstra

Vertegenwoordigers van de Oudegaaster verenigingen die It Joo  gebruiken onthullen het nieuwe, door Akkelien Reitsma gemaakte, logo.

Foto: Monique Rijpstra.

Foto: Monique Rijpstra.
Foto: Monique Rijpstra