Johannes Henricus Regenbogenleen

Algemeen
Afbeelding

Een beperkt aantal arme studenten dat de opleiding voor arts of apotheker volgt kan een aanvullende jaarlijkse bijdrage aanvragen bij de stichting Johannes Henricus Regenbogenleen. Jaarlijks ontvangen zo’n zeven studenten € 275,- per studiejaar.

Sneek- Gelezen op de site van de gemeente SWF: Volg jij een opleiding voor arts of apotheker en kun je moeilijk rond komen? Dan kun je in aanmerking komen voor een bijdrage van de Johannes Henricus Regenbogenleen.

Nalatenschap

De Stichting ‘Johannes Henricus Regenbogenleen’ is voortgekomen uit de nalatenschap van Trijntje Regenbogen, als eerbetoon aan haar broer Johannes Henricus Regenbogen, huisarts in Boazum. Het doel van de stichting is om jaarlijks een aantal arme studenten die studeren voor arts of apotheker, zonder onderscheid van godsdienst, een financiële bijdrage te geven.

Voorwaarden voor het aanvragen

  \t
 • Je volgt een opleiding voor arts of apotheker
 • \t
 • Je hebt Friese ouders of grootouders, of een van hen heeft een Friese achtergrond. Je krijgt dan voorrang, zo staat het in de statuten van de stichting. Alleen in bijzondere gevallen kan het bestuur hier van afwijken.
 • \t
 • Studenten die eerder al een aanvraag hebben ingediend krijgen voorrang. Dat is uit het oogpunt van continuïteit: iemand niet laten vallen als je hem eenmaal gesteund hebt.
Wat moet je doen

Voldoe jij aan bovenstaande voorwaarden?  Meld je dan vóór 30 september 2018 schriftelijk aan bij het secretariaat van de stichting, p/a gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.

Vergeet niet het volgende mee te sturen bij de aanvraag:

  \t
 • een (kopie) geboorte-uittreksel/paspoort/bewijs van Friese afkomst;
 • \t
 • een (kopie) verklaring van inschrijving aan de universiteit voor het studiejaar 2018/2019;
 • \t
 • een overzicht van behaalde studieresultaten (geldt niet voor een eerstejaars student);
 • \t
 • een kopie van het meest recente Bericht Studiefinanciering, afgegeven door DUO, en
 • \t
 • een kostenraming met motivatie van je tekort.
Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw M. Heres via telefoonnummer 14 0515.

Afbeelding