INGEZONDEN-Fantastisch nieuws voor IJlst

0

IJlst- Het college van B&W heeft besloten om het complex Nij Ylostins in IJlst niet aan te wijzen als gemeentelijk monument en het zal dus worden vervangen door nieuwbouw.
In verschillende berichten in kranten en social media wordt het beeld geschetst dat ‘de IJlsters’ het hier niet mee eens zouden zijn. Er is echter nooit een onderzoek geweest onder de IJlsters over wie voor of tegen is en uit mijn persoonlijke gesprekken met de bewoners van Ylostins blijkt geen meerderheid voor het ene of andere plan. De uitkomst van het collegebesluit biedt nu juist de mogelijkheid om het verleden te laten rusten en met z’n allen een mooie toekomst tegemoet te gaan! Daar moet de energie van alle betrokken partijen in worden gestopt.

Nieuwbouw

Veel IJlsters hebben zich de laatste jaren met hart en ziel ingezet voor de bewoners van het ouderencomplex. Niet in eerste instantie voor het behoud van het pand maar er is vooral gestreden voor hoe er met de bewoners op leeftijd wordt omgegaan. Een veel gehoorde zin is dan ook ‘oude bomen verplant je niet’. Een zeer nobel uitgangspunt dat veel mensen hebben ondersteund. Dat er in de communicatie door Elkien en de gemeente het nodige is misgegaan klopt en dat hebben zij ook toegegeven. Daarnaast heb ik mij door Elkien laten informeren en zij hebben toegezegd dat ze eventueel ook in fases kunnen slopen, zodat de mensen die langer in hun eigen woningen willen blijven dat ook kunnen. Er is vanuit Elkien nu dus aandacht voor de gevoelens van de bewoners.

Monumentenstatus

De gemeentelijke monumentenstatus is naar mijn mening terecht aangevraagd want het complex is voor Nederlandse begrippen bijzonder. De afwijzing van de aanvraag kan daarentegen ook als terecht worden gezien omdat de gemeente alle belangen goed moet afwegen. Het college heeft gekozen om de (betere) zorg voor de ouderen en betaalbare woningen te laten prevaleren boven het gebouw zelf. Hier kan iedereen wat van vinden maar ik noem het een keuze voor de mens en niet het materiaal. Hier is zeker wat voor te zeggen.

Stadsbelang IJlst

Het bestuur van Stadsbelang IJlst is onlangs gevormd uit de leden van de werkgroep ‘Wonen’. Deze werkgroep heeft een duidelijke visie op renovatie en hoe de zorg er in de toekomst moet uitzien. Omdat deze werkgroep nu ook het bestuur van Stadsbelang vormt spreekt zij met twee monden en kan het bestuur naar mijn mening niet neutraal of objectief handelen en er zijn voor álle bewoners en dus ook tegenstanders van hun eigen ideeën. Omdat ik mij niet kan vinden in deze werkwijze ben ik kortgeleden, onder andere om die reden, teruggetreden uit het bestuur van Stadsbelang IJlst.

Stadsbelang vindt dat de aannames van het college, inzake het niet verlenen van een monumentenstatus, niet gestaafd worden met cijfers of resultaten uit onderzoeken. Nu is het bijzondere dat er ook helemaal geen alternatieve plannen door de werkgroep of andere belanghebbenden zijn aangedragen die met cijfers worden onderbouwd. Het zijn allemaal ideeën en idealistische dromen. Elkien heeft al mooie nieuwbouwschetsen liggen waarover kan worden gediscussieerd en waar inspraak mogelijk is. Zij hebben ook toegezegd dat de tekeningen of invulling niet vaststaat maar dat er ruimte is voor inbreng. Vele partijen vinden het nu moeilijk om met Stadsbelang (=werkgroep Wonen) samen te werken door de starre houding en subjectieve berichtgeving in het nieuws. Het is juist van belang dat alle partijen het verleden nu achter zich laten en zich richten op de nieuwbouw. Iedereen kan daar in meedenken en ik roep alle partijen dan ook op om met een open houding met elkaar in gesprek te gaan en open te staan voor elkaars zienswijzen.

Gunar Reinaut Boon, oud-bestuurslid Stadsbelang IJlst

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

Deel dit met een vriend