Koninklijke Onderscheidingen voor 26 brandweervrijwilligers in Súdwest-Fryslân

0

Bolsward- Burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân heeft vanmorgen en vanmiddag tijdens twee bijeenkomsten in de brandweerkazerne van Bolsward, een groot aantal Koninklijke onderscheidingen uit aan vrijwillig brandweerpersoneel. Het gaat in totaal om onderscheidingen voor 26 personen, van wie er vandaag 25 werden gedecoreerd. De 26ste onderscheiding wordt op een later tijdstip uitgereikt.

Vrijwilligers die zich twintig jaar of langer voor de brandweer hebben ingezet, kunnen tot 1-1-2020 in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding.

Onderstaande vrijwilligers zijn bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Marc de Boer, Makkum.

Geb. datum 24 januari 1975, sinds 1997 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Edwin Thomas Herman (Edwin) Bouwmeester, Bolsward.

Geb. datum 11 oktober 1971, sinds 1994 actief bij de vrijwillige brandweer;

Mevrouw Metje van Dijk-van der Zwaag, Sneek.

Geb. datum 6 augustus 1969, sinds 1994 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Boudewijn Dijkstra, Heeg.

Geb. datum 29 december 1967, sinds 1995 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Jurjen Faber, Koudum.

Geb. datum 2 augustus 1971, sinds 1997 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Gooitzen Sake (Gooitzen) Heemstra, Sneek.

Geb. datum 20 juli 1964, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Tonnis Hendrik (Ton) Koning, Bolsward.

Geb. datum 15 maart 1964, sinds 1994 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Leendert van der Kooi (Leen), Sneek.

Geb. datum 4 februari 1970, sinds 1998 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Gijsbert IJsbrand (Gijsbert) van Malsen, Heeg.

Geb. datum 27 juni 1966, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Pieter Roelof (Pieter) Osinga, Sneek.

Geb. datum 16 november 1968, sinds 1998 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Hans Ringnalda, Heeg.

Geb. datum 29 mei 1963, sinds 1997 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Pier Santema, Makkum.

Geb. datum 27 augustus 1969, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Hendrik Johannes Woudstra, Bolsward.

Geb. datum 2 mei 1969, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer;

Mevrouw Feikje Zwerver-van der Meer, Koudum;

Geb. datum 9 december 1971, sinds 1997 actief bij de vrijwillige brandweer.

De heer Hendrik Rinnert (Henk) Anema, Witmarsum.

Geb. datum 3 augustus 1967, sinds 1996 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Jan Dijkstra, Wommels.

Geb. datum 29 april 1967, sinds 1994 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Theunis (Theun) Gaastra, Wommels.

Geb. datum 14 september 1969, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Anne de Jager, Workum.

Geb. datum 11 december 1969, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Lourens Koster, Pingjum.

Geb. datum 1 juni 1969, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Emiel Luten, Workum.

Geb. datum 20 oktober 1969, sinds 1998 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Pieter Jelle (Pieter) Sieperda, Wommels.

Geb. datum 10 februari 1972, sinds 1996 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Eize Speerstra, Workum.

Geb. datum 3 december 1970, sinds 1997 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Alex van der Vegt, Woudsend.

Geb. datum 8 juli 1963, sinds 1995 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Foppe van der Velde, Witmarsum.

Geb. datum 28 januari 1966, sinds 1996 actief bij de vrijwillige brandweer;

De heer Jacob Watze (Jacob) van der Wal, Indijk.

Geb. datum 19 september 1974, sinds 1998 actief bij de vrijwillige brandweer;

Uitreiking op een andere dag:

De heer Wilfred Antonio (Wilfred) Atsma , Ypecolsga.

Geb. datum 6 juli 1977, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer;

Foto: fb-pagina brandweer post Sneek

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend