Súdwest-Fryslân nomineert drie bedrijven voor Ondernemersprijs

0

Autoverzorging Nederland, Hoekstra Kwaliteit in Logistiek en Meester Nautic, alle drie gevestigd in Sneek, zijn genomineerd voor de Ondernemersprijs 2019 voor sociaal werkgeverschap in Súdwest-Fryslân. De winnaar wordt op 27 november gekozen tijdens een ondernemersavond over sociaal werkgeverschap.

Uit een kleine veertig inzendingen maakte de vijfkoppige jury een voorselectie van zes bedrijven, die alle met een bezoek werden vereerd. Na de bedrijfsbezoeken volgde nieuw juryberaad, dat tot de drie genomineerden leidde.

De ondernemersprijs is een initiatief van de gemeente Súdwest-Fryslân en haar ondernemersfederatie. De prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. Het doel van de prijs is om verbinding en bewustzijn te creëren bij ondernemers en hen te inspireren om over te gaan tot actie gericht op relevante thema’s. Ieder jaar kiest de organisatie een ander thema.

Tijdens de ondernemersavond over sociaal werkgeverschap, op 27 november in het Atrium in Sneek, kiezen de aanwezige ondernemers de winnaar op basis van de jurycommentaren, de filmpjes en de pitches van de genomineerden zelf.

Bekijk hier de uitnodiging (zie bijlage) voor meer informatie en/of meld je direct aan!


Drie genomineerden ondernemersprijs

Meester Nautic
In een watersportplaats als Sneek zijn veel bedrijven die iets hebben met watersport en boten. Gelukkig niet alleen watersport en boten. Er zijn ook bedrijven die naast de boten, het menselijk kapitaal hoog in het vaandel hebben. Meester Nautic is zo’n bedrijf. Na jaren in de autobranche gewerkt te hebben heeft Tjeerd Anne Meester de stoute schoenen aangetrokken en is voor zichzelf begonnen. Noorse & Zweedse schepen worden naar Nederland gehaald, opgeknapt, onderhouden en verkocht. Omdat de zaken voorspoedig gaan kon Tjeerd Anne wel wat hulp gebruiken. Vanuit de filosofie dat iedereen een tweede of derde kans moet krijgen, biedt Tjeerd Anne werkplekken aan mensen die ‘iets’ hebben. Deze mensen krijgen alle kansen en mogelijkheden bij Meester Nautic. En niet alleen, in de spreekwoordelijke zin, tussen negen en vijf. Juist tussen vijf en negen is Tjeerd Anne er ook voor zijn mensen. Zij worden ondersteund door een externe jobcoach waar nodig. Waar Tjeerd Anne in uitblinkt is communicatie en praktisch handelen. Duidelijke afspraken met de mensen en deze nakomen. Hij maakt praktische plannen met de medewerkers, hij investeert in mensen en helpt hen op weg naar de volgende stap in hun carrière. Alleen willen de mensen niet bij hem weg. Het vertrouwen en de verantwoordelijkheid wat Tjeerd Anne geeft aan zijn mensen wordt beloond met loyaliteit en inzet! Een win-win situatie. Vanwege zijn ‘no-nonsens’ en niet geïnstitutionaliseerde aanpak een voorbeeld voor vele werkgevers!

Doen is het nieuwe denken!

Autoverzorging Nederland
Autoverzorging Nederland, is op het eerste gezicht geen bedrijf dat direct in het oog springt. Eenmaal binnen in de werkplaats, wordt het een stuk duidelijker wat hier gebeurt. Hier worden auto’s “optisch” weer in nieuwstaat gebracht. Dat dit mensenwerk is, zie je in één oogopslag! Sinds 2012 werkt Autoverzorging Nederland met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en is het bedrijf stageplaats voor jongeren uit het Speciaal Voortgezet Onderwijs (moeilijk opvoedbare kinderen). Ook is het bedrijf betrokken bij het project “De werkkamer” (samenwerking van tal van sociale partners, waaronder Stichting van de Arbeid, UWV, VNG, AWVN), waarin de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening centraal staat.
Het gesprek gaat over mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt, met financiële problemen, anderstaligen, ouderen en de kloof die er kan ontstaan tussen deze mensen en de maatschappij. Een kloof die vaak kleiner gemaakt kan worden door het gesprek aan te gaan. Niet alleen om van alles te faciliteren door de overheid of het bedrijf, maar ook te wijzen op de eigen verantwoording die iemand heeft. Volgens Bartelds is de hoofdzaak mensen weer in het ritme te laten komen. Drempels vervangen door grenzen, die vervolgens weer verlegd kunnen worden.
Het gesprek is open, prettig en spontaan. Je waant je eerder aan de keukentafel dan aan de vergadertafel van een bedrijf.
Uit de gesprekken met medewerkers komt duidelijk naar voren dat Bartelds altijd meedenkt in oplossingen en men zich “gehoord” voelt. Tegelijkertijd zijn er afspraken en daar hoor je je aan te houden.
Autoverzorging Nederland is een bedrijf dat zich op basis van zijn aard- en schoolgrootte actief en breed inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is niet verwoord in beleidsstukken, maar men doet het gewoon!

Hoekstra B.V. Sneek
Hoekstra B.V. Sneek, dienstverlener gespecialiseerd in bezorging en verhuizing van hoogwaardige kwetsbare en afwijkende goederen. Hoekstra is een familiebedrijf en bestaat al 90 jaar. In gesprek met de directieleden (3e generatie) Tjitze Hoekstra en Christien Lycklama á Nijeholt komt duidelijk naar voren dat op alle fronten kwaliteit is wat hen drijft. Elke dag stellen zij zich de vraag; hoe kan het nog beter? Dit doen zij door de klant steeds positief te blijven verrassen met hun service maar is zeer zeker ook gericht op het welzijn van en de sfeer onder de medewerkers; DE MINSKEN MEITSJE IT FERSKIL. Zo is er aandacht voor de medewerkers als mens in zijn totaliteit en binnen de diverse rollen di eenieder vervult. Dit betekent dat er aandacht is voor de balans werk en privé. Het stimuleren van een 4-daagse werkweek of minder en het inzetten van een externe coach voor medewerkers met financiële- of relatieproblemen zijn voorbeelden van hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan.
Daarnaast bestaat er met diverse opleidingen een intensieve vorm van samenwerking. Zo biedt Hoekstra stageplekken aan voor leerlingen uit het Speciaal Voortgezet Onderwijs en menig keer worden deze contracten omgezet naar een betaalde baan. Ook bestaat er de mogelijkheid voor b.v. statushouders en WA-jongers om aan de slag te gaan bij Hoekstra. Tijdens ons bezoek hebben wij een gesprek met een aantal medewerker. Eén van hen geeft aan dat de directie dag en nacht voor je klaar staat. En mens is het erover eens dat het voelt als één grote familie binnen het bedrijf. Duidelijk is dat de sfeer en de saamhorigheid binnen het bedrijf niets te wensen overlaat.
Hoekstra is tevens op maatschappelijk en sociaal gebied zeer actief. Dit blijkt uit het feit dat zij sponsor zijn van diverse lokale projecten en verenigingen en stichtingen en hier een actieve rol in spelen.
Hoekstra vervult een voorbeeldfunctie als het gaat over sociaal werkgeverschap. Dit gebeurt zowel door het uitdragen van hun werkwijze aan collega-ondernemers binnen de regio als landelijk binnen de transportsector.
Kortom, Hoekstra is een bedrijf dat op meerdere fronten actief beleid voert als het gaat om sociaal werkgeverschap. Dit is duidelijk zichtbaar en voelbaar als je met mensen van Hoekstra in gesprek gaat; het zit verweven in het DNA van dit prachtige bedrijf.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend