Odyssee scholen (V)SO Sinne en SBO Wetterwille zijn gezond!

0

Sneek – Sinne en SBO Wetterwille hebben het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten beide scholen zien dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Sinne en Wetterwille zijn  trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen beide scholen  voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.  Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Hiervoor wordt  de erkende interventie Sport Heroes  ingezet  van Stichting Special Heroes Nederland.

Om dit te sportief te vieren werd vrijdag aan de Simmerdyk voor alle leerlingen de Sport Heroes Experience in en rondom de school georganiseerd waarbij 10 sportaanbieders met ondersteuning van 40 studenten van het Hanze Hogeschool Groningen en het CIOS invulling gaven aan een mooie sportieve dag.

Onthulling bord door wethouder Erik Faber
Wethouder Erik Faber was ook aanwezig bij deze belangrijke dag. Hij onthulde samen met leerling van 1 van de scholen en directeur Peter Zeldenrust het Gezonde school bordje alvorens gymdocenten Martin Homminga en Willem Jan Postma de Experience sportief aftrapten.
Directeur Peter Zeldenrust is trots op het behaalde resultaat. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze scholen het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze scholen een gezonde school zijn!”

Aanvullende informatie 

Special Heroes, Iedereen kan een held zijn!
Naast de beide Odyssee scholen draait het Sport Heroes programma sinds schooljaar 2017 ook op de andere speciaal (basis) onderwijs scholen in Sneek. Alle vier scholen zijn ondertussen “Gezond” via het programma Sport Heroes. Stichting Special Heroes zorgt ervoor dat o.a. sport een meer structurele plaats op de scholen krijgt. Ouders/verzorgers worden vanaf het eerste moment meegenomen in de uitvoering van het programma. Hun betrokkenheid is van groot belang bij de keuze in vrijetijdsbesteding van hun kind. Het is belangrijk dat zij ervaren wat deelname aan de binnenschoolse activiteiten met hun kind doet en welke mogelijkheden er zijn voor een vervolg. Naast de activiteiten op de school organiseert de projectleider van Special Heroes samen met de gemeente en de sportaanbieders diverse evenementen voor de doelgroep waaronder de Sport Heroes Survivalrun Sneek. Voor meer informatie: www.specialheroes.nl.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend