Column Notaris: Einde van de gemeenschap van goederen

0

Op 1 januari 2018 wordt de gemeenschap van goederen in Nederland afgeschaft voor huwelijken die vanaf dat moment worden gesloten. Een historisch moment want al vanaf 1838 is de gemeenschap van goederen het wettelijke systeem in Nederland voor huwelijken.

Ongeveer 70 % van alle huwelijken in Nederland wordt gesloten in gemeenschap van goederen. Voor mensen die al zijn gehuwd of dit jaar nog gaan trouwen geldt dus nog steeds deze gemeenschap, tenzij je huwelijksvoorwaarden hebt of nog gaat maken.

Het bestaande systeem wordt ingeruild voor een nieuw systeem. Dat nieuwe systeem komt erop neer dat het vermogen dat je bij het aangaan van het huwelijk al hebt, bij degene blijft die dit heeft opgebouwd. Alleen het vermogen dat je opbouwt tijdens het huwelijk wordt gemeenschappelijk. Dit betekent dus dat stellen die vanaf 1 januari aanstaande trouwen straks altijd drie soorten vermogens hebben. Namelijk elk een privévermogen en een gemeenschappelijk vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd.

Ook schenkingen of erfenissen die een echtgenoot vanaf 1 januari aanstaande ontvangt vallen in het privé vermogen.

Als zo’n huwelijk dan eindigt door echtscheiding kun je dus je privévermogen zo meenemen, en hoef je dat niet meer te delen. Je moet dan echter wel aan kunnen tonen dat het van jou is. Er komt dus wel wat administratie bij kijken. Als je namelijk niet kunt aantonen dat het privé is, dan is het automatisch gemeenschappelijk.

Een echtscheiding kan in zo’n geval dus tot discussies leiden op het moment dat je geen bewijs voorhanden hebt. Het vastleggen van ieders bezit (en wellicht overige spelregels) in een notariële akte geldt tussen partijen als dwingend bewijs en kan dus veel discussie voorkomen.

Het nieuwe huwelijkssysteem zal veel problemen voorkomen. Je bent bijvoorbeeld als echtgenoot niet meer aansprakelijk voor schulden die jou echtgenoot vóór het huwelijk al had. Toch is het wel oppassen geblazen. Stel je hebt een woning gekocht met z’n tweeën (dus gezamenlijk) en de eigendomsverhouding die je met elkaar hebt afgesproken is 70/30 (bijvoorbeeld in verband met de financiering). Als je zonder huwelijksvoorwaarden het huwelijk ingaat dan valt die woning in de nieuwe gemeenschap en wordt de eigendomsverhouding in één keer 50/50.

Ik kan eigenlijk maar één ding aanraden en dat is voor het huwelijk altijd bij de notaris langs. Een huwelijk brengt zo veel rechtsgevolgen met zich mee, dat het verstandig is om je te laten voorlichten over de gevolgen hiervan. Zeker in het licht van het nieuwe huwelijksrecht.

Het voorstaande geldt overigens niet alleen voor nieuwe huwelijken maar ook voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap vanaf 1 januari ! Voor vragen mag u uiteraard altijd vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen.

  • De Wit & Dijkstra Netwerk Notarissen 
  • Westersingel 30A, 8601 GR Sneek
  • Telefoon: 0515 417 885

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend