Opening Brede School ‘De Earste Trimen’ Nijland

0

Nijland – Op vrijdag 22 april heeft de officiële opening plaats gevonden van Brede School De Earste Trimen in Nijland, na de ondertekening van de intentieverklaringen in aanwezigheid van wethouder Stella van Gent.

De vlaggenmast met daaraan het logo van de brede school werd met vereende krachten omhoog gezet. Zo kregen ze letterlijk samen de brede school “van de grond”. Brede school De Earste Trimen, die behoort tot Stichting Palludara,  kent een vernieuwend karakter. Naast de peuterspeelzaal wordt er intensief samen gewerkt met het dorpsbelang, de pkn – gemeente en het voortgezet onderwijs. De brede school werkt vanuit het zogenaamde buurtprofiel. De school vormt een naschools aanbod met behulp van de verenigingen en dorpsbewoners van Nijland en omgeving.

Het naschoolse aanbod werkt, in navolging op Brede School It Harspit uit Oppenhuizen, met de werknaam TsT; dit staat voor Talent school(t) Talent. De school vormt de spil tussen de volwassen talenten en de kindertalenten. Met behulp van TsT kunnen de kinderen kiezen uit een aanbod, waarbij de expertise van de verschillende verenigingen en organisaties, maar ook van individuele dorpsbewoners wordt ingezet voor de ontwikkeling van kinderen. Huis aan huis zijn de bewoners van Nijland benaderd om een bijdrage te leveren.

Het dorpsbelang ondersteunt het initiatief van de basisschool en verwacht hiermee de leefbaarheid binnen het dorp te vergroten. Er vindt namelijk een wisselwerking tussen volwassenen en kinderen plaats, die de verenigingen nieuw elan en de onderlinge betrokkenheid een extra boost geeft.

Op het Bogerman College in Sneek volgen de kinderen uit de bovenbouw technieklessen. In de toekomst zal waarschijnlijk ook een samenwerking voor lessen Engels ontstaan.

Op de foto de feestelijke opening op het schoolplein.

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend