Column: Het echtscheidingstestament

0

SNEEK – Na een echtscheiding heeft u veel zaken die u dient te regelen en vergeten veel mensen het wijzigen van hun testament. Soms is in een testament deze situatie al voorzien, maar toch adviseren wij uw testament nog even te laten beoordelen. Partners zijn zich er vaak niet van bewust dat er via de kinderen iets kan vererven naar de ex-partner.

Tweetrap

In testamenten is vaak opgenomen dat de ex-partner niet van u erft, indien u op het moment van uw overlijden gescheiden bent. Kunt u opgelucht ademhalen? Helaas niet, want het kan zich voordoen dat uw kinderen na uw overlijden van u erven en daarna zelf ongehuwd en/of zonder kinderen (en geen testament) overlijden. In dat geval komt de ex-partner toch weer in beeld. Dit kunt u voorkomen door in uw testament een zogenaamde tweetrapsmaking op te nemen. Uw vermogen erft in eerste instantie naar uw kinderen, maar in tweede instantie (de tweetrap) naar de andere kinderen (de broers/zussen).

Executeur

Daarnaast is het belangrijk erover na te denken wie uw nalatenschap gaat afwikkelen. Als uw kinderen nog minderjarig zijn, zal namelijk uw ex-partner worden benaderd nu hij of zij het ouderlijk gezag over de kinderen uitoefent. U kunt dit voorkomen door een executeur in uw testament op te nemen. Deze persoon zal de nalatenschap afwikkelen.

Ouderlijk vruchtgenot

Elke ouder heeft recht op de opbrengsten van het vermogen van hun minderjarige kinderen, het zogenaamde ouderlijk vruchtgenot. Dit kunt u uitsluiten in een testament.

Bewind

Ook het vermogen van de minderjarige erfgenaam valt onder het beheer van uw ex-partner. U kunt daarom overwegen om een bewindvoerder over het vermogen van de kinderen te benoemen. De bewindvoerder draagt zorg voor de financiële zaken.

Voogdij

voodgijAls u voor uw ex-partner komt te overlijden en hij het ouderlijk gezag uitoefent, zullen de kinderen bij uw ex-partner terecht komen. U kunt echter wel een voogd aanwijzen voor het geval uw ex-partner voor u is overleden. Een voogdij regeling is van toepassing voor minderjarige kinderen (tot 18 jaar).

Rampenclausule

Stel dat u overlijdt zonder kinderen of kleinkinderen, of omdat u ze nooit heeft gehad of omdat u tegelijk (bijvoorbeeld door een vliegtuigongeluk) dan wel na hen overlijdt, dan kunt u een zogenaamde rampenclausule opnemen in uw testament. U kunt dan opnemen wie u in dat geval tot erfgenaam wilt benoemen.

Uitsluitingsclausule

De uitsluitingsclausule is op dit moment één van de meest populaire bepalingen om in een testament op te nemen. De clausule wordt ook wel privé clausule genoemd. Als een kind van u erft, blijft door deze bepaling de erfenis privé vermogen en valt niet in de gemeenschap van goederen waarin uw kind is getrouwd of nog gaat trouwen. Bij een eventuele scheiding, hoeft de erfenis niet te worden gedeeld. Bij overlijden gaat de erfenis niet door deze clausule rechtstreeks naar de kleinkinderen, daarvoor is een tweetrapsmaking nodig (zoals eerder omschreven).

 

Wellicht hebben vorenstaande onderwerpen u aan het denken gezet. Indien u meer informatie hierover wenst, kunt u vanzelfsprekend contact met ons kantoor opnemen.

De Wit & Dijkstra Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, het landelijke samenwerkingsverband van ruim 160 zelfstandige notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Voor meer informatie zie www.dewit-dijkstra.nl of bel 0515 – 41 78 85.

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend