Vrijdag warme truiendag !!!!

0

logo-warme-truienSneek – Vrijdag 8 februari is het warme truiendag, de dag dat gevraagd wordt om de kachel wat lager te zetten en een warme trui aan te trekken. Volgens de website van warme truiendag bespaart men 7% energie per graad lager en dus 7% CO2 uitstoot. De Greenchoice Warme Truiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. Voor 2013 is gekozen voor vrijdag 8 februari.

De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

via TVBolsward 

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend