Geen steun N-Nederland voor bezuinigingen op natuur

0

LEEUWARDEN – Uit een onafhankelijk opinieonderzoek blijkt dat slechts 15% van de bevolking in Noord-Nederland het eens is met de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op natuur. Niet alleen de achterban van de oppositie is het oneens met de bezuinigingen; ook bij de achterban van het CDA is het verzet tegen de bezuinigingen groter dan de steun.

Bij de VVD is het omgekeerd, bij gedoogpartner PVV zijn voor- en tegenstanders in balans. Volgens Ultsje Hosper, directeur van It Fryske Gea, laat deze uitkomst zien dat er onder de bevolking geen draagvlak is voor de drastische bezuinigingen van het kabinet op natuur.

Het kabinet is van plan te bezuinigen op natuur- en landschapsbeheer. Dit loopt op tot 300 miljoen euro vanaf 2014. Dit komt neer op 60% van het huidige budget. Volgens Hosper leiden de voorgestelde bezuinigingen er toe dat een streep wordt gehaald door het concept van de Ecologische Hoofdstructuur, het samenhangende netwerk van natuurgebieden in Nederland. “Het wordt zo niet afgerond. Het voortbestaan van kenmerkende planten en dieren komt daardoor op het spel te staan. En we doen onszelf tekort omdat natuur voor onze samenleving van onschatbare waarde is.”

Uit het onderzoek dat eind januari is uitgevoerd door Synovate onder 955 personen in opdracht van het samenwerkingsverband van de Provinciale Landschappen, blijkt dat een ruime meerderheid van de Noord-Nederlandse bevolking van mening is dat de overheid dient te zorgen voor voldoende financiële middelen voor natuur- en landschapsbeheer: slechts 3 % vindt dat niet. Deze uitkomst geldt breed voor de achterban van alle politieke partijen. Van de respondenten in Noord-Nederland is een derde deel lid van een natuurbeschermings-organisatie als It Fryske Gea, Natuurmonumenten of de Waddenvereniging.

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend