Tijdelijk stickers op plaatsnaamborden Sudwest Fryslan

0

SUDWEST FRYSLAN – Op dit moment worden de bebouwde komborden met de oude gemeentenamen Bolsward, Sneek, Nijefurd, Wûnseradiel en Wymbritseradiel bestickerd met de naam gemeente Súdwest Fryslân.

Er komt een blauwe reflecterende folie over de bestaande borden. Daar overheen wordt de nieuwe belettering geplakt. Er is vanuit efficiëntie en kosten oogpunt gekozen voor bestickeren. De klus is nog lang niet geklaard, want je komt in de nieuwe gemeente nog veel borden met de oude gemeentenaam tegen, maar in Workum was het stadsbord al bestickerd.

Wanneer de gemeentenaam officieel gekozen is door de nieuwe gemeenteraad worden er nieuwe borden geplaatst. Komt natuurlijk de vraag naar boven: verwacht de politiek dan nog vuurwerk ten aanzien van de gemeentenaam, omdat eerst gekozen is voor bestickeren en pas in een later stadium definitieve borden worden geplaatst. Had de goedkeuring van de naam niet vroeg op de agenda voor de gemeenteraadsvergadering kunnen worden geplaatst. Nu lijkt er sprake te zijn van kapitaalvernietiging.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend