Makkum weer bereikbaar voor miljonairsspeeltjes

0

MAKKUM – Het baggeren van het Makkumerdiep is bijna ten einde. Nog voor de jaarwisseling hopen de baggeraars, ijs en weder dienende, de klus in de waterslagader van Makkum af te kunnen ronden.

Het project is een gezamenlijke onderneming van de gemeente Wûnseradiel, de provincie Fryslân en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, een ontwikkeling die we de laatste tijd steeds vaker zien. Mits goed gecoordineerd en gecommuniceerd kunnen projecten waarbij rijk, provincie en gemeenten samen werken, veel tijdwinst opleveren. Opzet van het geheel was om de regionale economie verder tot ontwikkeling laten komen. Met het verdiepen van de dichtslibbende vaargeul is het grootste knelpunt hiervoor weggehaald.

En die ontwikkeling wordt niet alleen gevoed door de bezoeken van veel waterrecreanten aan de Makkumer gemeenschap, maar veel eerder nog door de bouw van de megajachten bij onder andere Koninklijke De Vries Feadship. De helft van de werkgelegenheid in de regio komt voor rekening van deze scheepswerven. De werven hebben de laatste jaren te maken met een flink toegenomen vraag naar grotere en dieperliggende schepen. Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen is verdieping van de dichtslibbende vaargeul dus noodzakelijk. (De klus kost 2 miljoen euro, waarvan rijk en provincie 1,25 miljoen dragen)

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend