Prins Bernard fonds steunt MFC Oppenhuizen

0

FRYSLAN – In haar vergadering van december heeft het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân in totaal voor € 32.150 aan subsidie toegekend aan diverse instellingen op het gebied van cultuur en natuurbehoud, waaronder het dorpshuis in Hartwerd en het MFC in Oppenhuizen.

Er is onder andere besloten een bijdrage te leveren aan de Stichting Klooster Claercamp voor de inrichting van een archeologisch steunpunt over de middeleeuwse Friese kloosters. Verder worden er bijdragen geleverd aan een grachtenconcert van de Paulus Folkertsma Stichting en aan de Stichting Organiseren Concerten op Bijzondere Locaties voor een concert met o.a. Emmy Verhey, Albert Bonnema en de jonge Friese talenten Dana de Vries (cello) en Ben Weishaupt (piano, trompet en zang). Het concert vindt plaats in de boekenhal te Gorredijk.

Voor de verbouw of nieuwbouw van de dorpshuizen in Niawier/Wetsens, Nes (Dongeradeel), Hartwerd en het multifunctioneel centrum in Oppenhuizen is ook een bijdrage toegekend.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân beheert ook een aantal fondsen op naam, zoals het Grace van Heerewaarden Fonds. Doelstelling van het fonds is het stimuleren van de vocale klassieke muziekbeoefening in Fryslân door het verlenen van financiële steun aan individuen, koren en betrokken instellingen. Besloten is vanuit dit fonds een bijdrage te leveren aan de Stichting Collegium Vocale Fryslân voor twee concerten met de titel Good Company in de Grote Kerk te Leeuwarden en de Rooms Katholieke Kerk in Heerenveen.
 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend