Jongeren Wymbrits naar Raad van State

0

IJLST – Op dinsdag 14 december 2010 ’s middags om 13.30 uur wordt er een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag gehouden over het ketenbeleid van Wymbritseradiel. Tijdens de hoorzitting zullen de advocaat van de BEM en de advocaat van de gemeente worden gehoord. Daarnaast gaat een aantal jongeren mee om het standpunt van Wymbrits te onderschrijven.

Naast het hoger beroep van de gemeente is ook één jeugdkeet ‘de Skuorre’ uit Greonterp in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank te Leeuwarden. De advocaat van de gemeente zal vooral het sociale aspect de keet als ontmoetingsplek’ bepleiten voor de rechter.

Flink wat keten hebben een schriftelijke bijdrage geleverd om de hoogste bestuursrechter te overtuigen van het sociaal belang van een keet. Deze bijdragen zijn gebundeld en inmiddels in één document genaamd ‘Jongeren aan het woord uit de keten van de gemeente Wymbritseradiel’, verzonden aan de Raad van State.

Met de bus naar Den Haag

De gemeente stelt jongeren uit keten die vrij kunnen krijgen van school in de gelegenheid om de zitting op a.s. dinsdag bij te wonen. Ruim 20 jongeren, beleidsmedewerkers, jongerenwerkers, de advocaat en de wethouder jeugd- en jongerenbeleid, gaan dinsdag gezamenlijk in de bus naar de Raad van State in Den Haag. De uitspraak van de RvS zal overigens pas bekend worden als de gemeente Wymbritseradiel reeds is opgegaan in de fusiegemeente SWF.

Jurisprudentie

De vijftien jeugdketen in Wymbrits en daarmee in heel Fryslan kunnen de zitting met enig vertrouwen tegemoet zien. De Raad van State heeft in noovember nog een uitspraak gedaan over een keet in de gemeente Zwartwaterland. De keet werd in deze uitspraak geen illegaal café bevonden, maar een verlengstuk van de huiskamer, aldus de Raad van State. De keet mag dus blijven staan. En daar kopen de keten in heel Fryslan dus ook op.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend