De Wieren: genoeg uitdagingen op Sneker woningmarkt

0

SNEEK – In de Noorderkerk in Sneek speelde 9 december 2010 Woningstichting de Wieren, de voorstelling ‘theater van de toekomst’. Een voorstelling waarin de Wieren op een bijzondere manier haar strategisch programma voor de komende jaren aan zo’n honderd relaties presenteerde.

Volgens directeur Henk Heikema van der Kloet zijn er de komende jaren nog voldoende uitdagingen op de Sneeker woningmarkt. De Wieren blijft zich dan ook in de toekomst richten op Sneek. Zo zal de Wieren het naoorlogs woningbezit verbeteren als het gaat om energie en veiligheid, een beter aanbod creëren voor ouderen en stimuleren dat er zorgvoorzieningen in de wijk komen. Dit alles op een duurzame manier.

De Wieren wil een actieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving door duurzaam te bouwen, maar ook door het toepassen van innovatieve systemen. Een voorbeeld daarvan is het energiegebouw in de Noorderhoek. Afvalwaterzuivering en duurzame energieopwekking gaan hier hand in hand. Professor Dr. Taco van Someren, adviseur strategische innovatie, was speciaal uitgenodigd om antwoord te geven op de vraag wat duurzaamheid betekent voor een woningstichting en al haar belanghebbenden. Volgens Van Someren is toekomstvisie en over grenzen kijken essentieel om nu en in de toekomst succesvol te kunnen zijn.

De Wieren heeft door de financiële crisis fors de bakens moeten verzetten. Een bezuiniging en reorganisatie hebben in 2010 één miljoen euro aan besparing opgeleverd. Dankzij die besparing is de Wieren in staat om in 2011 flink te investeren. Maar ook in de verdere toekomst moet voldoende geld beschikbaar zijn om de plannen te kunnen realiseren. Dus evenwicht tussen wat er in komt en wat er uit gaat, oftewel de operationele kasstroom moet voldoende zijn. Dit heeft tot gevolg dat de Wieren de komende jaren soberheid hoog in het vaandel heeft staan.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend