Bolswarder oudheidskamer naar stadhuis ?

0

BOLSWARD – Dat zou zomaar kunnen gebeuren want de museale instellingen in Bolsward hebben besloten tot verregaande samenwerking in de vorm van een aantal afspraken, om te voorkomen dat er teveel versplintering van cultuurgoed gaat ontstaan.

Het gaat om het Gysbert Japicxshûs, Stichting Bolswards Historie, het Titus Brandsma Museum, de Oudheidskamer en Stichting Omke Romke die onder meer afgesproken hebben hun activiteiten parallel te laten lopen en aan te laten sluiten aan de notitie: Bolsward moet je proeven. Verder zou een van de overwegingen zijn geweest om de oudheidskamer onder te brengen in de secretariskamer van het Gemeentehuis om op die manier gebruik te kunnen maken van de toch al museale uitstraling van het prachtige stadhuis van Bolsward.De musea zullen een vermelding krijgen op de nieuwe site van Sudwest Fryslan.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend