Bolsward – Opgestapt bestuur krijgt weinig steun leden

0

BOLSWARD – Zoals reeds eerder vermeld hing het voltallige bestuur van de IJsbaanvereniging Bolsward maandagavond tijdens de ledenvergadering de kap aan de wilgen, waarop Anton van der Weide met instemming van de vijftig aanwezige leden, als interimvoorzitter de hamer overnam. Van der Weide stelde meteen voor om juridisch tegen de gemeente Bolsward op te marcheren.

Hij stelde een kort geding voor tegen de gemeente om dezelfde voorzieningen, die ook de korfbalvereniging en de Hanzeruiters hebben gekregen, los te peuteren. Zover kwam het niet, omdat de meerderheid in de zaal in de beloftes en toezeggingen van wethouder Marijke Pieters voldoende aanknopingspunten zag om verder te onderhandelen met de gemeente.

En zo zal geschieden, waarop in maart 2011 een extra ledenvergadering zal worden uitgeschreven met twee hoofdpunten : een evaluatie van  de onderhandelingen en een beslissing over de kernvraag of er nog leven is voor de IJsbaanvereniging na de nieuwe ijsbaan.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend