Streekagenda’s: meer met minder

0

FRYSLAN – Met minder middelen toch veel blijven realiseren in het landelijk gebied. De provincie Fryslân heeft onderzocht of dat mogelijk is door te gaan werken met streekagenda's. Met dat instrument werken meerdere partijen samen aan dezelfde doelen en ambities.

De provincie wil de gebiedsgerichte samenwerking op het Fryske platteland en in het landelijk gebied de komende jaren efficiënter maken. Dit kan door veel meer samenhang te brengen in het groot aantal stuurgroepen, gebiedscommissies, platforms en overlegorganen in een streek en dat aantal sterk te verminderen. Streekagenda's kunnen daarvoor een goed middel zijn. Gedeputeerde Staten hebben nu ingestemd met een mogelijke opzet voor het werken met streekagenda's. Deze is mede gebaseerd op de ervaringen in twee proefgebieden: Zuidoost- en Noordoost Fryslân.

Om de streekagenda tot een succes te maken, is het nodig dat gemeenten, Wetterskip Fryslân en maatschappelijke organisaties deze opzet ondersteunen. Daarom gaan medewerkers van de provincie vanaf heden met deze partijen in gesprek. De opzet voor het werken met streekagenda's is geen blauwdruk, maar vereist nadrukkelijk maatwerk per streek. De belangrijkste onderwerpen kunnen per streek verschillen. In de ene ligt de focus bijvoorbeeld meer op het landschap en in een andere op recreatie en toerisme of leefbaarheid.

Het streven is dat uiterlijk 2013-2014 de streekagenda's klaar zijn voor uitvoering. In 2013 lopen de lopende Europese- Rijks- en provinciale programma's voor het landelijk gebied namelijk af en in 2014 starten nieuwe programma's. In sommige streken kan dit mogelijk sneller, bijvoorbeeld in de proefgebieden Noordoost- en Zuidoost Fryslân. Daar zijn de verschillende partijen enthousiast om verder te gaan. De andere streken zijn de plattelandsgebieden Zuidwest- en Noordwest Fryslân en de Waddeneilanden.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend