Eerste muurkaatstoernooi voor Bolswarder schoolkinderen

0

BOLSWARD – Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisscholen uit de gemeenten Bolsward en Wûnseradiel vindt op donderdag 23 december 2010 een muurkaatstoernooi plaats. Het toernooi wordt van 10.00 uur tot 14.00 uur gehouden in de sporthal van Bolsward.

Iedereen, wel of geen kaatser, mag meedoen. Een mobiele kaatsmuur is aanwezig. Tevens vindt er een demonstratiewedstrijd muurkaatsen plaats door echte toppers.

Op dit moment doen tien scholen mee aan het lespakket muurkaatsen en maken kinderen kennis met het muurkaatsen. De KNKB heeft leskaarten ontwikkeld en tevens luchtballen geleverd aan de scholen zodat leerkrachten met muurkaatsen aan de slag kunnen in de gymles. Kinderen worden zo enthousiast gemaakt voor muurkaatsen en kunnen meedoen aan het toernooi. Ook kinderen waarvan de scholen niet meedoen aan het lespakket, worden benaderd om mee te doen aan het toernooi. De aanmeldingen lopen via de basisscholen of via e-mailadres: muurkaatstoernooi@gmail.com.

Kinderen ontvangen op school informatie over het muurkaatstoernooi. Het toernooi wordt in samenwerking georganiseerd door de gemeenten Bolsward, Wûnseradiel en de KNKB. Voor meer informatie Dorien van Steen, 0517-533374 / d.vansteen@wunseradiel.nl. (foto muurkaatsen.nl)

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend