Coalitievorming SWF: kleine stapjes, veel lof

0

IJLST – De politieke partijen die op 24 november jl. zijn gekozen in de gemeenteraad van Súdwest Fryslân, hebben unaniem ingestemd met de door het CDA voorgestelde procedure voor de vorming van het eerste college voor de nieuwe gemeente. Dat gebeurde tijdens de eerste openbare vergadering voor de coalitievorming, woensdagavond in IJlst.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november is het CDA met 10 zetels als grootste partij uit de bus gekomen. Reden waarom het initiatief voor de vorming van het college dan ook bij het CDA ligt. In het proces om te komen tot een nieuw college stelt CDA-voorman Maarten Offinga kwaliteit en transparantie van het coalitieproces voorop. “Liever wat meer tijd om te werken aan een goede coalitie die voor de komende vier jaar kan rekenen op een vruchtbare onderlinge samenwerking, dan inleveren op kwaliteit”, zo hield hij woensdagavond de gekozen partijen in IJlst voor. Dat uitgangspunt is door de politieke partijen unaniem omarmd.

Grote waardering was er van de politieke partijen voor de wijze waarop het CDA dit proces heeft voorgesteld. Op voorhand zijn geen voorkeuren of uitgangspunten om te komen tot een coalitie van samenwerkende partijen dichtgetimmerd. Feitelijk staan alle mogelijkheden nog open. De politieke fracties hebben in dit proces alle ruimte gekregen om hun eigen voorkeurscoalitie te benoemen.

Informateur
De voorbereidende gesprekken zullen worden gevoerd door informateur Arie Aalberts, burgemeester van Dantumadeel. Ook het voorstel van het CDA voor deze informateur kon woensdagavond op volledige instemming van alle partijen rekenen. Aalberts wordt gezien als een bekwaam en betrokken bestuurder die boven de partijen staat. Hij wordt gekarakteriseerd als een man met een luisterend oor en een scherp analytisch vermogen. Volgende week, van 8 tot 10 december, zal Aalberts de gesprekken met alle politieke fracties gaan voeren. Zowel de verslaglegging van informateur Aalberts als de presentaties van zijn eindconclusies worden de komende periode in openbare vergaderingen behandeld.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend