CvK Jorritsma opent Nieuwe Entree Fryske Gea

0

EARNEWALD – Het bezoekerscentrum Nationaal Park de Alde Feanen te Earnewâld pakte in 2010 flink uit. Nu had het centrum bezoekers al veel te bieden, maar met nieuwe rugzakroutes, een opvallende aanpassing van de expositie en een uitbreiding met een heuse ‘nacht-experience’ werd een bezoek nog aantrekkelijker.

Als laatste is op 24 november de nieuwe ingang in gebruik genomen. Onder grote belangstelling werd de openingshandeling verricht door J. Jorritsma, Commissaris van de Koningin in Fryslân en mr. A. van der Meer, voorzitter van It Fryske Gea.

Nationaal Park de Alde Feanen is als natuurgebied één van de pronkjuwelen van It Fryske Gea. Het kent een zeer afwisselend landschap met meren, veenplassen, petgaten, rietlanden, moerasbossen en trilvenen en heeft recreatief dan ook veel te bieden. Als ‘toegangspoort’ kent het natuurgebied een prachtig bezoekerscentrum aan de Koaidyk in Earnewâld. Wie het bezoekt, wordt bijna automatisch gestimuleerd om het natuurgebied nadien ook daadwerkelijk te verkennen. Een boeiende, interactieve expositie laat jong en oud kennis maken met de natuur en doet een beroep op alle zintuigen: horen, zien, voelen en ruiken. Bijzonder is de in de zomer van 2010 in gebruik genomen ‘nacht-experience’. Een bijzondere belevenis om zo het nachtleven van de Alde Feanen te ontdekken. De wind wappert door je haren en de nachtdieren komen tot leven.

Nieuwe entree

Jaarlijks bezoeken al meer dan 100.000 bezoekers “De Wiidpleats” om er te genieten van natuur en cultuur, maar ook voor deelname aan congressen en evenementen. Want naast het bezoekerscentrum voor het Nationaal Park vinden ook het Frysk Lânbou Museum en restaurant “de Buitenplaats” onderdak in het gebouw. Om de logistiek beter op de wensen van al die bezoekers aan te sluiten, is met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij een nieuwe entree voor het bezoekerscentrum en het museum gerealiseerd.  Het bezoekerscentrum is van april tot en met oktober én tijdens schoolvakanties dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur. Op eerste paasdag, eerste pinksterdag, de kerstdagen en nieuwjaarsdag is het gesloten. Adres: Koaidyk 8a, Earnewâld, telefoon 0511-539618, website www.dealdefeanen.nl

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend