De gemeenteraadsleden van Sudwest Fryslan

0

SNEEK – Alhoewel de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen met een kleine vijftig procent beneden de maat was, vergeleken met de reguliere raadsverkiezingen in het verleden, zijn het volgens burgemeester van Sneek Hayo Apotheker volwaardige en representatieve verkiezingen.

"Het verschijnsel dat de opkomst laag is zien we keer op keer bij dergelijke fusieverkiezingen", aldus Apotheker. "Mensen wachten af, kijken eerst de kat eens uit de boom. Er zijn vaak ook nog geen zaken die de mensen bezig houden en dat scheelt nu eenmaal kiezers".

Dat laat onverlet dat we een gemeenteraad hebben voor de nieuwe gemeente Sudwest Fryslan. Hieronder de leden:

Raadsleden Sudwest Fryslan

 
Nr. Partij Naam
1 CDA Maarten Offinga
2 CDA Hans Visser
3 CDA Hans Hettinga
4 CDA Gea Akkerman-Wielinga
5 CDA Jentje Steringa
6 CDA Douwe Attema
7 CDA Gerard Huitema
8 CDA Henk Jan Greven
9 CDA Uilkje Attema – de Groot
10 CDA Petra van den Akker
11 PvdA Andries Ekhart
12 PvdA Sjoerd Tolsma
13 PvdA Hester Slootjes
14 PvdA Johan Feenstra
15 PvdA Thomas Groeneveld
16 PvdA Johan Langbroek
17 PvdA Ömer Kaya
18 FNP Germ Gerbrandy
19 FNP Klaas Visser
20 FNP Jan Koster
21 FNP Lucy Postmus
22 FNP Sicco Rypma
23 FNP Corie Bergstra
24 VVD Sijmen Wijbenga
25 VVD Gaby Broekhuijsen
26 VVD Baukje Miedema
27 VVD Hielke Bandstra
28 VVD Titia Tjalsma-de Wilde
29 GrLi Angeline Kerver
30 GrLi Bas Gerdingh
31 GB Henk Hoekema
32 GB Ruurd Abma
33 CU Lieuwe van der Pol
34 CU Peter Walinga
35 D66 Mirjam Bakker
36 VL Ad van der Kolk
37 TTL Klaas Jan Semplonius
     

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend