POP-Polikliniek met 3 specialismen in Sneek

0

SNEEK – Het Antonius Ziekenhuis in Sneek/Emmeloord heeft sinds afgelopen vrijdag 12 november 2010 een POP-polikliniek. Bij de POP polikliniek werken de drie specialismen Psychiatrie, Obstetrie of verloskunde en Pediatrie of kindergeneeskunde samen (POP).

Hierdoor kan extra en specifiekere aandacht gegeven worden aan vrouwen die tijdens en na de zwangerschap te maken hebben met psychiatrische stoornissen. Psychiatrische stoornissen tijdens de zwangerschap kunnen leiden tot verloskundige problemen. Na de bevalling kunnen ze een niet goede moeder-kind band veroorzaken. Is er sprake van deze stoornissen, dan keren deze vaak terug. De cijfers spreken boekdelen. Bij twee op de tien zwangere vrouwen en kraamvrouwen is er sprake van een psychiatrisch probleem. Hierbij kan het gaan om een ernstig depressieve stoornis, een paniekstoornis of om ernstige problemen na de bevalling zoals een psychose of een depressie. In het Antonius ziekenhuis is voor deze specifieke groep patiënten nu de POP-polikliniek opgericht.

Vrouwen en partners kunnen samen met eventuele partner terecht bij de POP-poli na verwijzing van uw huisarts, een verloskundige of een medisch specialist. Het poliklinisch contact start met het invullen van een vragenlijst. Bij het aansluitende bezoek aan de POPpoli zijn drie specialisten tegelijkertijd aanwezig: een psychiater, een gynaecoloog en een kinderarts. Op basis van hun onderzoek volgt in de meeste gevallen een advies. Dit advies wordt zo snel mogelijk schriftelijk aan uw verwijzer gestuurd. De patiënt wordt terugverwezen, waarna de voorgestelde behandeling door de huisarts, verloskundige of verwijzende medisch specialist kan worden gestart. De kracht van de POP-poli zit in het feit dat er nu vanuit drie verschillende specialismen naar de patiënt en haar situatie wordt gekeken.

Door de ingrijpende gevolgen voor moeder en kind is het belangrijk dat symptomen van een psychiatrische stoornis snel herkend worden door kraamvrouw of haar omgeving. Zodat er hulp ingeschakeld kan worden. De symptomen zijn divers. Hierbij kan gedacht worden aan een eerder doorgemaakte psychiatrische ziekteperiode, psychiatrische stoornissen bij familie, de (on)geplandheid van de zwangerschap. Maar er dient ook rekening gehouden te worden met algemene risico’s, zoals alleenstaand moederschap en een gebrekkig sociaal netwerk.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend