Koudum:Standpunt politiek over jeugdketen

0

KOUDUM – De afgelopen twee jaar is er in Friesland veel discussie geweest tussen gemeentes, de horeca en jongeren over de jeugdketen. Aangezien op 1 januari de 5 SWF-gemeentes fuseren heeft Vriendenploeg De Trochsetters uit Koudum  bij alle politieke partijen de mening omtrent dit onderwerp gevraagd.

Onderstaand de tekst van de site van De Trochsetters: De afgelopen 2 dagen heb ik alle verkiezingsprogramma's doorgeworsteld of lijsttrekkers van politieke partijen opgebeld om hun mening te vragen over de jeugdketen in de nieuwe gemeente. Zijn ze voorstander, moet er regelgeving komen of zijn ze juist tegenstander? Hieronder staan van positief naar minder positief tot negatief alle meningen van de politieke partijen over de jeugdketen in de nieuwe SWH-gemeente, met daarachter de bron en het cijfer. Kort samengevat: ben je tegen jeugdketen: stem dan VVD, ben je voorstander: stem dan op één van de andere partijen. Overigens is dit bedoeld voor iedereen die gaat stemmen…zelf heb ik mijn stembiljet al verscheurd.

De volgorde van positief naar negatief:

Totaal Lokaal (bron: Klaas Jan Simplonius, lijsttrekker Totaal Lokaal) (cijfer: 9+)

Bij wijze van spreke meer jeugdketen, niet of nauwelijks regelgeving, alleen bij overlast regels maken of waarschuwingen geven.

Gemeentebelangen SWF (bron: verkiezingsprogramma) (cijfer: 8+)

Gedoogt bij degelijk toezicht en handhaving het jeugdcaravan en keten beleid en staat pal achter de jongeren!

FNP (bron: verkiezingsprogramma) (cijfer: 8+)

Foar de jongerein moatte der plakken bliuwe dêr‟t se sels baas binne. Jongereinketen op partikuliere grûn, dêr‟t jongereinwurkers kontakt mei hawwe, wurde stipe troch de FNP.

Verenigd Links/Feriene Lofts (bron: verkiezingsprogramma en M. Hettinga) (cijfer: 8+)
*Verenigd Links wil geen heksenjachten op de jeugdketen, maar er moet (bij overlast) wel opgetreden worden tegen uitwassen als redelijk overleg niet helpt.
* De verantwoordelijkheid aan de jeugd zelf overlaten, bij overlast met de jeugd (en eventueel met buurtbewoners) om tafel

D66 (bron: Mirjam Bakker, lijsttrekker D66) (cijfer: 8)

Niet tegen de jeugdketen, ook niet voor regelgeving echter moeten alle partijen, zoals de politie, buurtbewoners, bezoekers van de jeugdketen en de gemeente met elkaar om tafel om een soort checklist te maken die vervolgens ook wordt gecontroleerd.

CDA (bron: verkiezingsprogramma en CDA-tour door Nijefurd) (cijfer: 7+)
Jongeren van elke leeftijdsgroep moeten een eigen plek in het dorp, de buurt of de wijk hebben. Op die wijze kunnen ook de jeugdketen en –caravans haar eigen plek krijgen onder vooraf gestelde eisen. De term “zuipketen” die weleens in de media wordt gehanteerd is in de ogen van het CDA niet aan de orde. De functie van deze caravans heeft ook een sociale kant. Immers jongeren kunnen hun problemen bespreekbaar maken met leeftijdsgenoten en er kan een sociale controle plaatsvinden.

PVDA (bron: Andries Ekhart, lijsttrekker PvdA) (cijfer: 7+)
We moeten af van de term ‘zuipketen’ ik zou liever spreken van jongerenontmoetingsplekken. Samen met de jongeren moeten we toe naar 1 beleid door het opstellen van regelgeving. Het liefst zouden wij de lijn van de gemeente Achtkarspelen volgen (let op: ik heb dit even opgezocht maar hier zijn wel strenge regels zo mogen de keten in deze gemeente niet langer open dan 12 uur ’s nachts!)

Groenlinks (bron: Angeline Kerver, lijsttrekker Groenlinks) (cijfer 7)
Er moet een goed jeugdketenbeleid komen, vergelijkbaar met Wymbrits, waarin de eigen verantwoordelijkheid (en die van de ouders) centraal staat. Ze zullen echter wel moeten worden bewogen om een cursus te doen over bijvoorbeeld het gebruik van alcohol, veiligheid en dergelijke. Uiteraard blijft alcohol onder de zestiende uit den boze. Dit geldt ook voor het gebruik van drugs.

Christenunie (bron: verkiezingsprogramma) (cijfer: 6+)
*Veilige keten voor de jeugd
*Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 jaar kan door de gemeente worden tegengegaan door in ieder geval de keten op het platteland, gericht op deze categorie jongeren, te verbieden alcoholhoudende dranken in hun bezit te hebben.
*Het vervroegen van de uitgaanstijden voor jeugd en het verbieden van alcoholgebruik in jeugdketen voor jongeren onder de 18 jaar is daarom een logische keuze.

VVD (bron: J. Hettinga) (cijfer: 1)
Paal en perk aan stellen, opruimen die handel. Heel veel jongeren zijn het hier ook mee eens.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend