Veel belangstelling voor nacht van de nacht in Bolsward

0

BOLSWARD – In het kader van de landelijke Nacht van de Nacht organiseerde de Miljeu Wurkgroep Boalsert in samenwerking met de gemeente Bolsward zaterdagavond een vaartocht met pramen naar het buitengebied aan de Zuid-Westkant van Bolsward.

In de Nacht van de Nacht, een initiatief van de Provinciale Milieu Federaties en “Natuur en Milieu”, wordt aandacht gevraagd voor de toenemende lichtvervuiling in ons land. De belangstelling voor de activiteit in Bolsward overtrof alle verwachtingen: het maximum aantal van 65 mensen voer mee. De organisatie moest helaas een tiental mensen teleurstellen. Wel maakten zij gebruik van de mogelijkheid om een deel van de tocht te voet of fietsend af te leggen om zo toch nog iets van het programma mee te maken.

Na een kort woord door de Burgemeester van Bolsward, vertrok de vloot van 3 boten, waaronder de fluisterstille door elektriciteit aangedreven gemeentepraam,  om 21.00 uur door de smalle stadsgracht naar het Grootzand. De gevelverlichting in de binnenstad was uitgeschakeld, evenals de verlichting van de Stadhuistoren en Martinikerk. Op het Grootzand verscheen plots de duivel in eigen gedaante uit het laatste stadskrocht van Bolsward om de deelnemers te waarschuwen vooral zuinig en beheerst met licht en energie om te gaan, want anders……..

Na deze waarschuwing voer de vloot via het Kruiswater door de duisternis naar de boerderij van Witteveen achter de Cnossenlaan. Het was een perfecte avond voor de vaartocht: windstil en onbewolkt, de sterrenhemel was prachtig te zien en maakte veel indruk op de aanwezigen. Na het ontschepen werden de deelnemers verwelkomd met accordeonmuziek, terwijl de vuurkorven in de duisternis flakkerden. Midden in het donkere weiland werd een passend verhaal voorgelezen door mevr. Greetje Schuurmans en een prachtig lied gezongen door Titus Hettinga.

Evert Salverda die vanaf 1 november 2010 het voorzitterschap van de Miljeu Wurkgroep overneemt, kreeg in die duisternis een enorme voorzittershamer aangeboden van de huidige voorzitter Titus Hettinga. Daarmee kan hij de werkgroep vol kracht de nieuwe Súd-Westhoekgemeente binnenloodsen.

Hierna wandelden de deelnemers in groepsverband terug naar het stadscentrum. De organisatie is bijzonder te spreken over het verloop van de Nacht van de Nacht in Bolsward. Het was voor de Milieu Wurkgroep de laatste grote activiteit in de huidige gemeente Bolsward. De werkgroep zal in de nieuwe Súd-Westhoek gemeente haar (lokale) activiteiten zeker voortzetten, inclusief de Nacht van de Nacht!

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend