Tiende natuurwerkdag Gaasterland

0

NIJEMIRDUM – Natuurmonumenten, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer organiseren op zaterdag 6 november de tiende Natuurwerkdag in Gaasterlân. Onder het motto 'Leef je uit', voorziet de Natuurwerkdag in de groeiende behoefte aan 'tastbare landschaps-belevingen'.

Jaarlijks kunnen vrijwilligers zichzelf, vrienden en familieleden opgeven om op de Natuurwerkdag te werken aan het Gaasterlandse landschap. De tiende Natuurwerkdag is alleen mogelijk met de inzet van honderden betrokken vrijwilligers. De Natuurwerkdag 2010 draagt ook stevig bij aan de doelstellingen van dit internationaal uitgeroepen Jaar van de Biodiversiteit. Op de tiende Natuurwerkdag kan iedereen van jong (8+) tot oud onder begeleiding aan de slag in het Lycklamabosk.

Het Lycklamabos diende vanaf 1800 als hakhoutplantage met eiken en berken. later werd er ook naaldhout geplant. In het begin van de 18e eeuw werd er een buitenverblijf gebouwd, waarvan de lange beuken- en eikenlaan nog steeds sierlijk aanwezig is. Net als in alle andere bosgebieden in Gaasterland werden in het bos greppel gegraven om in de afwatering te voorzien, dit als gevolg van een harde keileemlaag in de ondergrond. De grond uit de greppels werd gebruikt voor het ophogen van de beplante stroken en zo ontstond het karakteristieke landschap. In het bos zijn een aantal opmerkelijke dikke oude eiken aanwezig, welke het bos een mooie deftige uitstraling geven. Deze eiken werden nummerbomen genoemd en dienden als markering voor een bepaald perceel hakhout. Het bos is in beheer bij de Vereniging Natuurmonumenten. Op een open plek in het bos ligt een heideterrein, die door een schaapskudde wordt begraasd. Maar helaas wordt hiermee niet verhinderd dat er toch nog overal de Amerikaanse vogelkers opkomt.

Werkzaamheden

Om de heide mooi open te houden en de heideplant voldoende ruimte te geven om zich te ontwikkelen wordt het terrein begraasd. Daarnaast is het nodig om de aanwezige Amerikaanse vogelkers handmatig te verwijderen door middel van trekken/uitsteken en zagen. Ontvangst met thee en koffie en voor tussen de middag is er snert. Lokatie Griene Singel 4 in Nijemirdum aanvang 09:00 – 15:30, 6 november 2010

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend