Wandeling door uniek natuurgebied Makkum

0

MAKKUM – Het is een prachtig eiland: de Makkumer Noardwaard voor de Friese IJsselmeerkust. Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en wilgenbos zijn hier aanwezig. Op zaterdag 6 november houdt It Fryske Gea een wandelexcursie door dit normaal niet vrij toegankelijke gebied.

De wandeling begint om 9.30 uur en duurt ongeveer twee uren. Laarzen en een verrekijker worden aangeraden. Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 5 november 12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 3,- en kinderen tot en met 12 jaar € 2,- per persoon.

Vogelrijkdom

Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde de kust voor Makkum rigoureus. Het zoute water werd zoet, het getijdenverschil verviel en de waterstand werd verlaagd, waardoor voor de kust zandbanken permanent droog kwamen te liggen. Geleidelijk kon de vegetatie op de Noardwaard zich ontwikkelen. Tegenwoordig zijn hier zeldzame plantensoorten te vinden. Ook vogels hebben deze prachtige broed- en rustgelegenheid ontdekt. De laatste jaren zijn meer dan 220 verschillende vogelsoorten gesignaleerd, waaronder moerasvogels als roerdomp, snor, baardmannetje en grote karekiet, maar ook typische bosvogels als grote bonte specht en havik. Een wandeling op dit unieke eiland is zeker de moeite waard!

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend