Provincie steunt duurzaamheidscentrum Afsluitdijk

0

LEEUWARDEN – De provincie Fryslân stelt € 150.000 beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van de plannen voor een World Sustainability Centre (WSC) op de Afsluitdijk. Het WSC moet een informatief en inspirerend belevingscentrum worden waarin duurzaamheid centraal staat, met een focus op water, energie, natuur en voedsel.

Het centrum is een ontmoetingsplaats voor publiek, bedrijven en kennisinstellingen uit de hele wereld. Kansrijke ideeën en ontwikkelingen komen interactief samen in het centrum. Het WSC wil het bewustzijn van duurzaamheid van publiek en organisaties vergroten en het gedrag veranderen. Het centrum zorgt voor kennisuitwisseling, slimme oplossingen en nieuwe producten. Dat vertaalt zich in nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. De Afsluitdijk is een speerpunt voor Fryslân. De dijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen, daarom wil het Rijk de dijk vernieuwen. De provincie Fryslân wil dat er een ‘sterke’ Afsluitdijk
komt die veilig is, maar ook bijdraagt aan de ontwikkeling van de regionale economie en duurzame energie.

De eerste stappen om de Afsluitdijk tot een proeftuin van duurzame ontwikkeling en innovatie te maken zijn al gezet. Naast proeven met getijde-energie in Noord-Holland is er een pilot blue energy op Breezanddijk. Het WSC is een initiatief van Stichting Duurzaamheidscentrum Afsluitdijk, met Henk Kroes als voorzitter.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend