Talant en Elkien peilen behoefte aan zorg in Heeg

0

HEEG – Talant & woningcorporatie Elkien onderzoeken momenteel of de realisatie van een zorglocatie in Heeg, in de vorm van een aantal zorgwoningen, mogelijk en reëel is.

In het verleden werd er meestal eerst een zorglocatie gerealiseerd en vervolgens werden er cliënten geworven. Tegenwoordig kijkt men eerst naar de vraag alvorens een zorglocatie wordt gerealiseerd. Bij het vraaggericht werken is het echter wel belangrijk hoe groot de vraag is en naar welke specifieke vormen van zorg er behoefte is.

Er ligt een plan voor het realiseren van 14 woningen die bedoeld zijn voor mensen met een verstandelijke beperking uit de regio.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend