Sneek: Regie apotheker vermindert risico van botontkalking

0

SNEEK – Botbreuken komen veel voor: zo’n 80.000 spoedeisende hulpgevallen per jaar. Een aanzienlijk deel van deze botbreuken wordt veroorzaakt door botontkalking of osteoporose, ontstaan door geneesmiddelgebruik, met name van corticosteroïden als prednisolon.

“Onnodig”, stelt Michiel Duyvendak. “In veel gevallen is de medicatie eenvoudig aan te passen, zodat patiënten minder risico lopen.” Uit het onderzoek van Antonius Ziekenhuis-apotheker Michiel Duyvendak bleek dat in slechts 54 procent van de patiënten de medicijnen aangepast is om botontkalking te voorkomen. In verbetering van deze situatie kan de (ziekenhuis)apotheker een belangrijke rol spelen, volgens Duyvendak, die op 8 oktober jl. promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Richtlijnen

Uit een inventarisatie van de motieven van huisartsen en specialisten om hun patiënten geen medicatie tegen botontkalking, zogeheten bisfosfonaten, voor te schrijven blijkt dat dokters soms de verantwoordelijkheid daarvoor doorschuiven naar een collega. Met een actieve rol van de apotheker kan deze situatie worden verbeterd. Duyvendak: “Er bestaan hele duidelijk richtlijnen over welke patiënten aanvullende medicatie moeten hebben en welke niet. De apotheker kan veel beter dan alle andere partijen zien of patiënten deze pillen daadwerkelijk hebben gekregen en zo ja, hoeveel.”

Regie bij apotheker

Door de medicatie al voor opname van de patiënt te analyseren blijkt dat geneesmiddelgerelateerde problemen worden teruggebracht van gemiddeld 3,6 tot 1,5 per
patiënt. “Patiënten komen voorafgaand aan een operatie naar het ziekenhuis voor een voorbereidend gesprek. Op zo’n moment kun je ook een gesprek inplannen met de apothekersassistent, eventueel aangevuld met de apotheker.” Op deze manier ligt de regie over de medicatie bij de apotheker en niet bij de steeds wisselende specialisten waarmee de patiënt te maken krijgt voor, tijdens en na de operatie. “Natuurlijk is dit voor de apotheker iets arbeidsintensiever,” erkent Michiel Duyvendak. “Maar op de langere termijn bespaart een grotere regisserende rol van de (ziekenhuis)apotheker ook kosten voor het ziekenhuis. Een dergelijke regie maakt dus de zorg veiliger, efficiënter én goedkoper.”

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend