Lekker Fit! Fryslân op de basisscholen SWF

0

WORKUM – Lekker Fit! Fryslân is een nieuwe lesmethode voor kinderen in het basisonderwijs voor de scholen in Bolsward, Wûnseradiel en Nijefurd. Lekker Fit! Fryslân is een combinatie van de lesmethode Lekker Fit! met een aantal succesvolle onderdelen van ‘Kies voor Hart en Sport’.

Het doel van Lekker Fit! Fryslân is kinderen op een leuke manier een gezonde leefstijl aanleren. De kinderen leren over gezonde voeding en voldoende beweging. Daarnaast worden ook ouders, verzorgers bij de lessen betrokken.

Lekker Fit! Fryslân

Extra ‘Fryslân onderdelen” in het programma naast de lesmethode Lekker Fit zijn een gastles door een diëtist voor groep 7 en twee sportintroductie lessen door een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan groepen 5 en 6. Daarnaast wordt er van april tot juni 2011 sportcursussen na schooltijd georganiseerd door sportaanbieders uit de regio. Nieuw is ook dat deze sportcursussen worden uitgebreid voor leerlingen van groep 3 t/m 8 (voorheen was dit alleen voor de bovenbouw).

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

De gemeenten Bolsward, Wûnseradiel en Nijefurd doen mee aan de impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Het NASB heeft als doel om mensen (meer) te laten bewegen. Lekker Fit! Fryslân is onderdeel van het uitvoeringsprogramma NASB.

bron: Gemeente Nijefurd Internet

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend