Verwijsindex als spin in het web jeugdwerkers ZWH

0

SNEEK – Vandaag geven de gemeenten Bolsward, Gaasterlan-sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wunseradiel en Wymbritseradiel de aftrap voor de verwijsindex.

Tijdens een bijeenkomst in het nieuwe theater "De Noorderkerk" te Sneek ondertekenen alle schoolbesturen uit Zuidwest Friesland het convenant Verwijsindex. Door ondertekening van het convenant spreken de schoolbesturen de intentie uit om met de verwijsindex te gaan werken.

De verwijsindex is een digitaal systeem dat signalen van beroepskrachten die werken met kinderen en jongeren (0-23 jaar) bij elkaar brengt. Het is van groot belang dat beroepskrachten die zorgen hebben over kinderen en jongeren, op een goede wijze samenwerken. Door de registratie in de verwijsindex weten beroepskrachten sneller of een kind/jongere bekend is bij een collega van een andere organisatie, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Gemeenten zijn verplicht deze verwijsindex in te voeren. De regeling is opgenomen in de wet op de Jeugdzorg. Het leidende beginsel daarbij is: ‘vroegtijdig signaleren en tijdig ingrijpen'. Dit nieuwe beginsel heeft onder meer de Centra voor Jeugd en Gezin in het leven geroepen.

De verwijsindex is een hulpmiddel binnen het Centrum Jeugd en Gezin. De wethouders van de 8 gemeenten hebben in een convenant omschreven hoe het Centrum Jeugd en Gezin in Zuidwest Friesland vorm krijgt. Ook het "Centrum Jeugd en Gezin convenant" zal op 30 september ondertekend worden door partijen die een rol spelen binnen het Centrum Jeugd en Gezin, zoals de Jeugd gezondheidszorg, (School)Maatschappelijk werk, MEE Friesland, Bureau jeugdzorg, Gemeenten, Basisscholen, Voortgezet onderwijs. Op deze wijze onderstrepen al deze partijen de afgesproken werkwijzen in het Centrum Jeugd en Gezin.
 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend