Discriminatie niet tolereren

0

SNEEK – De landelijke campagne tegen discriminatie liep donderdag 23 september ten einde. Met als boodschap dat iedereen die in Nederland woont recht heeft op gelijke behandeling, worden mensen opgeroepen om discriminatie te melden bij het discriminatiemeldpunt. Wethouder Andries Ekhart: ‘Discriminatie is helaas van alle tijden, maar we moeten er alert op blijven.'

Discriminatie komt in uiteenlopende vormen voor. Van beledigen, tot het anders behandelen op basis van bijvoorbeeld huidskleur, leeftijd, taal, geslacht, geaardheid of geloofsovertuiging. Regelmatig worden mensen geweerd uit discotheken op basis van hun afkomst of uiterlijk. Ook komt het nog altijd voor dat vrouwen geen contractverlenging krijgen bij zwangerschap. En er worden nog steeds mensen uit hun straat weggepest vanwege hun seksuele geaardheid of huidskleur.

‘Ik denk niet dat discriminatie helemaal uit de wereld is te helpen', aldus Andries Ekhart. ‘Kijk maar naar de politiek. En naar Frankrijk, waar ze nu de Roma uit willen zetten. Maar we kunnen er wel in zekere mate iets tegen doen. Onbekend maakt onbemind. Daarom zie ik de dialoog als een goed middel om problemen te verhelpen. Door met elkaar in gesprek te gaan, leer je elkaar kennen. Op 5 november is er hier op het stadhuis de Dag van de Dialoog, waarbij verschillende groepen met elkaar in gesprek gaan. Dat is naar mijn idee een goede manier om mensen bij elkaar te brengen. Al moet ik zeggen dat in Sneek weinig discriminatie voorkomt. We hadden hier een tijdlang een AZC, en dat ging van het begin tot het eind goed. Toch is het goed dat er een discriminatiemeldpunt is, en dat mensen ook weten dat ze daar terecht kunnen wanneer ze worden gediscrimineerd.'

Bij het discriminatiemeldpunt wordt de melding van ongelijk behandeling geregistreerd. Indien de persoon het wil, wordt actie ondernomen. ‘We proberen in dat geval wederhoor toe te passen,' legt Brenda Ottjes, coördinator discriminatiezaken en gelijke behandeling bij Centrum Tûmba, uit. ‘Door het gesprek aan te gaan met de andere partij, proberen we het probleem op te lossen. Dit kan soms uitlopen op een zaak bij de Commissie Gelijke Behandeling of de rechter; discrimineren is namelijk verboden. In veel gevallen heeft het slachtoffer echter vooral behoefte aan advies en een luisterend oor. Discriminatie doet meer dan veel mensen weten. Het is een vernedering die er emotioneel diep in hakt.'

Mensen die gediscrimineerd worden, kunnen via het gemeentehuis te Sneek, in contact komen met het discriminatiemeldpunt. Ook kunnen zij telefonisch contact opnemen met het meldpunt via 058-2133233, of een mail sturen naar info@tumba.nl. ‘Het is belangrijk dat mensen gevallen van discriminatie melden,' onderstreept Brenda. ‘Al is het alleen maar om het probleem zichtbaar te maken.'    Meldpunt Discriminatie

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend